Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission
Elektronikproduktion |

Inission öppnar budpliktserbjudande för alla aktier i Enedo

Inission offentliggjorde den 1 augusti 2022 sitt obligatoriska offentliga uppköpserbjudande för alla aktier i Enedo Plc som inte redan ägs av Inission och som inte innehas av företaget självt.

Inission äger cirka 80,43 procent av samtliga aktier och tillhörande rösträtter i bolaget. Enedo är en designer och tillverkare av elektroniska nätaggregat och system och är noterade på Nasdaq Helsinki.

Acceptperioden enligt erbjudandet börjar den 8 september 2022 klockan 8:30 svensk tid och löper ut den 29 september 2022 klockan 15 svensk tid.

Det kontanta vederlaget som ska erbjudas i erbjudandet för varje Enedo-aktie som giltigt lämnas in i enlighet med villkoren i erbjudandet kommer att vara 0,26 euro. Alternativt kommer Inission också att erbjuda ett aktievederlag varigenom 0,086 nya Inission B-aktier noterade på svenska Nasdaq First North Growth Market erbjuds för varje Enedo-aktie som giltigt lämnats in i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Om alla återstående aktieägare i Enedo accepterar aktievederlaget i erbjudandet, uppgår respektive nya B-aktier i Inission till totalt 1'147'299. Det representerar cirka 5,45 procent av samtliga aktier och cirka 2,69 procent av all rösträtt i Inission.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2