Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Vaasa
Elektronikproduktion |

Grafintec tar nya tag för samarbete kring anodmaterial

Beowulf-ägda Grafintec Oy har skrivit på ett nytt samförståndsavtal med Qingdao Hensen Graphite Ltd som inkluderande nyckelvillkor och ett ramverk för vilka båda bolagen samarbetar för att etablera ett nav för anodmaterial i Vasa, Finland.

Arbetet inom ramen för det samförståndsavtal som tillkännges i dag har redan inletts, meddelar Beowulf i ett pressmeddelande. 

Grafintec och Hensen lämnade i förra veckan in ett gemensamt förslag till Vasa stad om att etablera en anläggning för produktion av anodmaterial på GigaVaasa-området på tomt 18.

Beowulf och Hensen etablerade sin första kontakt 2015 och jag är glad att vi har gått samman för att arbeta med GigaVaasa-projektet, vilket kombinerar Hensens 37 års kunskap och erfarenhet inom grafitindustrin och nästan 20 år inom anodmarknaden med Grafintecs starka position inom anodområdet i det finska batteriklustret och bolagets naturliga flinggrafitresurser, som representerar en potentiellt säker och hållbar råvaruförsörjning för att Finland ska kunna uppnå sina ambitioner att bli självförsörjande på batteriråvaror, skriver Kurt Budge, vd för Beowulf, i pressmeddelandet.

Grafintec och Epsilon inte längre samarbetspartners

Evertiq rapporterade i januari att Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials gjorde en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa. Samförståndsavtalet för tomt 18 avslutades tidigare i år, enligt ett pressmeddelande från i slutet av augusti. Grafintec och Epsilon Advanced Materials Private Ltd är därmed inte längre samarbetspartners.

Det är en besvikelse att vårt samarbete med Epsilon har upphört, men Grafintec håller fast vid sin ambition att skapa en hållbar värdekedja för produktion av anodmaterial, med hjälp av förnybar energi och med målet att uppnå nettonoll CO2 i hela leveranskedjan, skrev Kurt Budge i ett separat pressmeddelande. 

"Grafintecs ambition är att skapa en hållbar värdekedja i Finland, från högkvalitativa resurser för naturlig flinggrafit till produktion av anodmaterial i efterföljande led, genom att tillvarata Finlands naturresurser, inklusive tillgänglig förnybar energi, och genom att sträva efter nettonollutsläpp av koldioxid i hela försörjningskedjan," heter det i pressmeddelandet. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons