Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 maj 2003

VINNOVA ger bidrag till Kista

"Kista Innovation and Growth" tilldelas 2 miljoner kronor från VINNOVA för att skapa fler teknikföretag.

För att ytterligare stimulera framväxten av nya teknikföretag tilldelas innovationsstödssystemet "Kista Innovation and Growth" (KIG) 2 MSEK från VINNOVA. Satsningen ingår i VINNOVAs pilotprogram där 14 svenska inkubatorer får dela på drygt 26 miljoner. Pengarna ska öka kommersialiseringen av forskningsintensiva affärsidéer, genom att stödja samarbetet mellan högskolor, forskningsinstitut, företag och finansiärer. Programmet ska främst underlätta en sammanhållen riskkapitalkedja, med regionala centra som tillför kapital, kompetens och nätverk under företags utveckling. Kista Innovation and Growth tillhandahåller ett komplett paket av insatser för att stödja nyföretagande. Sedan sommaren 2002 finns förinkubatorn Business Lab (BL) som hjälper forskare och studenter vid IT-universitetet i Kista att kommersialisera forskningsrön och inkubatorn Business Accelerator (BA) som hjälper entreprenörer från näringslivet att starta nya teknikbaserade tillväxtföretag. I oktober 2002 startades entreprenörsprogrammet Startup!. - Efter Kista Innovation and Growths första verksamhetsår finns nu 25 embryon till företag. Ytterligare finansiering från VINNOVA möjliggör vidare utveckling av stödsystemet säger Pär Hedberg, och fortsätter: -Vår målsättning att bidra till att det skapas minst 20 nya teknikföretag/år från 2004 verkar vara på god väg att uppfyllas. Tillströmningen av potentiella entreprenörer är över förväntan, vi träffar minst två nya möjliga projekt per vecka.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-05-14 20:21 V13.3.8-1