Annons
Annons
Annons
Annons
© Pixabay
Teknik |

Nordisk försvarskoncern köps upp av investeringsbolag

RVN har ingått avtal om att förvärva Scandinavian Astor Technologies AB, en nordisk högteknologisk försvarskoncern.

Astor är enligt ett pressmeddelande verksamma inom försvarsindustrin med affärsområden inom avancerad radarstörning och kompositkomponenter, närmare bestämt ECM och kolfiber.

Inom affärsområdet radarstörning finns en lång tradition som leverantör till svenska och utländska försvarskunder. Den nya produkten Astor IV är redo för kommersialisering under Q4 2022 och har enligt pressmeddelandet erhållit ett stort internationellt intresse.

Astor-koncernen befinner sig i en expansionsfas och arbetar aktivt för att identifiera ytterligare förvärvkandidater för att stärka koncernens produktportfölj inom försvarsindustrin.

”Med de oroligheter som nu pågår i vår omvärld ökar efterfrågan inom försvarsindustrin vilket bedöms gynna Astors två olika affärsområden,” står det i pressmeddelandet.

”RVN har sedan noteringen den 11 april 2022 utvärderat ett flertal bolag och är glada över att kunna presentera förvärvet av Scandinavian Astor Technologies. Astor är ett högteknologiskt bolag inom försvarsindustrin med goda tillväxtmöjligheter de kommande åren. I affärsområdet Kompositkomponenter har Astor sett en stabil och lönsam tillväxt under de senaste åren. I Astors andra affärsområde Radarstörning representerar det nya systemet Astor IV en betydande potential.  Vi är övertygade om att Astor kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö,” Marcus Bonsib, vd på RVN, i pressmeddelandet.

Astors nettoomsättning under perioden januari-juni 2022 uppgick till 33,8 miljoner kronor med ett resultat före skatt om 2,5 miljoner.

RVN förvärvar Astor till ett marknadsvärde om cirka 67,5 miljoner, vilket finansieras med nyemitterade aktier i RVNs dotterbolag RVN2.

”Vi har med våra två affärsområden en god och lönsam tillväxt. Potentialen finns dock i kommersialiseringen av vår nya radarstörningsprodukt Astor IV som i höst kommer att testas i Europa. Noteringen ökar vår synlighet och möjliggör att på ett mer aktivt sätt genomföra förvärv av bolag som kan komplettera vår koncern, säger Odd Werin, vd på Astor, i pressmeddelandet. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1