Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Pixabay
Komponenter |

Fingerprint Cards tar in miljonbelopp

Fingerprint Cards emitterar hybridkapital om 75 miljoner kronor och avser genomföra en garanterad företrädesemission om 300 miljoner för att stärka likviditeten och läka förväntad överträdelse av obligationskovenant.

Fingerprint Cards har tidigare kommunicerat att införandet av omfattande covid-19-relaterade restriktioner i Kina under 2022 medfört att efterfrågan på smartphones i Kina minskat kraftigt. Denna utveckling, fortsätter man, har haft en väsentligt negativ inverkan på bolagets försäljning inom produktsegmentet Mobile i Kina. 

Bolaget uppger att man noga följt utvecklingen i Kina och dess effekter på Fingerprints och har dragit slutsatsen att man löper en stor risk att bryta mot maintenance test-kovenanten avseende dess utestående seniora säkerställda obligationslån 2021/2024. Därutöver har de minskade försäljningsvolymerna i Kina resulterat i en ansträngd rörelsekapitalsituation för bolaget. 

Därför har man genomfört en emission av eviga hybridkapitalinstrument till ett sammanlagt belopp om 75 miljoner kronor och avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission uppgående till cirka 300 miljoner kronor för att stärka Bolagets balansräkning och läka den förväntade överträdelsen av maintenance test-kovenanten, innebärandes att ingen uppsägningsgrund inträder enligt obligationsvillkoren. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden samt garantiåtaganden som täcker den planerade företrädesemissionen fullt ut. 

Nettolikviden från emissionen av hybridkapital och den fullt garanterade företrädesemissionen uppges komma att stärka Fingerprints likviditet, läka maintenance test-kovenanten och användas för att finansiera kostnader i den löpande verksamheten, inklusive olika kundprojekt, investeringar i forskning och utveckling avseende bolagets produkter samt leverantörskostnader, och uppbyggnad av lager inom produktsegmenten Mobile, Payments, PC och Access.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2