Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Pixabay
Komponenter |

Fingerprint beslutar om företrädesemission om 300 miljoner

Styrelsen har beslutat om en företrädesemission innefattande en fullt garanterad företrädesemission av B-units om 300 miljoner kronor, bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner.

Bolaget har även beslutat om en företrädesemission av A-units om cirka sex miljoner kronor bestående av nya A-aktier och teckningsoptioner, lyder ett pressmeddelande. 

Syftet är, som Fingerprint tidigare meddelat, att stärka likviditeten och läka förväntad överträdelse av obligationskovenant.

"Vissa av bolagets aktieägare samt investerarna i bolagets utestående eviga hybridkapitalinstrument har åtagit sig att teckna B-units för ett sammanlagt belopp om cirka 27 miljoner kronor, motsvarande cirka 9 procent av den fullt garanterade företrädesemissionen av B-units. Därutöver har vissa externa investerare, inklusive Carnegie Investment Bank AB, hybridinvesterarna och befintliga aktieägare ingått garantiåtaganden om sammanlagt cirka 273 miljoner kronor, motsvarande cirka 91 procent av den fullt garanterade företrädesemissionen av B-units. Den fullt garanterade företrädesemissionen av B-units är således till fullo täckt av teckningsåtaganden och garantiåtaganden," skriver bolaget i pressmeddelandet. 

"Därutöver har bolagets styrelse beslutat om en riktad nyemission av B-aktier till hybridinvesterarna med betalning genom kvittning. Priset per B-aktie i kvittningsemissionen ska vara detsamma som det underliggande priset per aktie i varje unit i företrädesemissionen," framgår det av pressmeddelandet. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2