Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux Elektronikproduktion | 13 oktober 2022

Electrolux säljer fabrik i Memphis

Electrolux har tecknat avtal om att avyttra tillverkningsenheten i Memphis, Tennessee, USA, inklusive viss utrustning, för en kontant ersättning på cirka 930 miljoner kronor.

Electrolux produktion i Memphis upphörde den 30 juni 2022 och verksamheten har överförts till den nya anläggningen i Springfield, Tennessee.

Den uppskattade realisationsvinsten på cirka 740 miljoner kronor kommer att redovisas som en engångspost, vilket påverkar rörelseresultatet positivt för affärsområde Nordamerika, i samband med att transaktionen slutförs. Slutförandet och den positiva kassaflödeseffekten förväntas inträffa under det fjärde kvartalet 2022.

Vitvarukoncernen meddelade i början på 2019 om ett återupptaget investeringsprojekt vid sin fabrik i Springfield, Tennessee, under vilket bolaget konsoliderar all amerikansk tillverkning av matlagningsprodukter till den anläggningen.

 

 

Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1