Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Note
Elektronikproduktion |

Note: Försäljning ökar men resultatet minskar

Kontraktstillverkaren Notes redovisar en försäljningsökning med 36 procent till 930 miljoner kronor under det tredje kvartalet, samtidigt som resultatet minskade.

Rörelseresultatet uppgick till 57 miljoner kronor under perioden, jämfört med 64 miljoner under motsvarande period i fjol.

Justerat för en befarad kundförlust om 30 miljoner kronor, samt rensat för valutaomvärderingar av rörelsetillgångar och skulder i utländska valutor ökade det underliggande rörelseresultatet med 37 procent till 92 miljoner (67).

Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (9,4), medan den underliggande rörelsemarginalen ökade med 0,4 procentenheter till 10,2 procent (9,8).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 47 miljoner (59).

”Under perioden har Note tvingats till en avsättning för en befarad kundförlust, vilket påverkade Notes rörelseresultat i Q3 med 30 miljoner kronor. Händelsen påverkar inte Notes underliggande verksamhet som utvecklats fortsatt starkt. Vårt underliggande rörelseresultat för årets tre första kvartal ökade med 53 procent till 261 miljoner kronor samtidigt som den underliggande rörelsemarginalen stärktes med 0,9 procentenheter till 10,2 procent. Då har vi rensat för den befarade kundförlusten, valutaomräkningseffekter samt vidarefakturering av materialkostnader utan marginal. Den underliggande lönsamheten var i nivå med våra förväntningar och det långsiktiga lönsamhetsmål vi satt för verksamheten,” säger Notes vd och koncernchef,  Johannes Lind-Widestam i pressmeddelandet.

Kassaflödet efter investeringar uppgick till -59 miljoner (-49). I kvartalets kassaflöde ingår utbetalningen för förvärvet av Note Herrljunga med -20 miljoner kronor.
 


Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons