Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Ericssons omsättning ökar – men resultatet minskar

Telekombolaget Ericssons omsättning ökade med 21 procent under tredje kvartalet. Samtidigt minskade verksamhetens rörelseresultat med 19 procent.

Ericsson uppnådde en nettoomsättning på 68 miljarder under perioden, vilket innebär en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period i fjol (56,3). Det framgår av bolagets senaste delårsrapport.

”Vi ser robust underliggande resultat och starkt momentum i verksamheten, och vi fortsätter att genomföra vår strategi. Detta innefattar ledarskap inom mobilnät genom ökade marknadsandelar. Sedan 2017 har vi ökat marknadsandelen inom RAN, Kina oräknat, från 33 procent till 39 procent, och vi har vunnit flera kontrakt i olika geografiska områden under tredje kvartalet,” säger bolagets vd, Börje Ekholm i rapporten.

EBIT, EBITA och resultatet under kvartalet minskade. Enligt rapporten uppgick EBIT till 7,1 miljoner (-19%), EBITA till 7,6 miljoner (-18%) och periodens resultat till 5,4 miljoner (-7%).

Ekholm berättar i en intervju för nyhetsbyrån TT att förluster i samband med förvärv och lägre patentintäkter ligger bakom det minskade resultatet, men också att inflationen delvis påverkat lönsamheten, rapporterar bland andra Göteborgs-Posten.

I delårsrapporten kommenterar vd:n att man kommer ”fortsatt proaktivt ser över möjligheter till kostnadsminskningar”.

”Med den rådande inflationen gör vi prisjusteringar samtidigt som vi utnyttjar utbyte av produkter för att hantera marginalerna. Vi förenklar också verksamheten i hela bolaget och kommer att fortsatt proaktivt se över möjligheter till kostnadsminskningar, samtidigt som vi fortsätter att utveckla branschledande produkter och tjänster. Vi förbättrar kraftigt konkurrenskraften vad gäller kostnader med ett intensivt fokus på övergripande interna effektivitetsvinster och strukturella kostnader. Vi avser att nå vårt mål om en EBITA-marginal på 15–18 procent senast 2024, och vi kommer att kapa kostnader för att säkerställa att målet nås. För att nå kostnadsminskningarna förväntar vi oss att omstrukturerings-kostnaderna ska öka och ligga mer i linje med våra långsiktiga riktlinjer på 1% av nettoomsättningen, med variationer mellan kvartal. Kostnadseffektivitet är även nödvändigt för att möjliggöra investeringar i teknikledarskap och stärka vår uthållighet på en osäker marknad,” skriver Ekholm i rapporten.

Till TT säger Ekholm att personalnedskärningar ”inte är uteslutet” och att bolaget ”måste se över sin kostnadsstruktur och vara effektiva”.

”Det innebär att vi också kommer att se över antalet anställda. Var totalsiffran netto hamnar får vi se med tiden. Det kommer att påminna om det vi gjorde 2017,” fortsätter Ekholm till TT. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons