Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Byrev PIXABAY
Elektronikproduktion |

Räcker batteriindustrin för att bidra till EU:s klimatmål?

Förbränningsmotorns gravsten har börjat hamras fram för att ge plats åt den elektrifierade drivkraften. Detta sker i takt med att Europa har satt upp en rad skarpa klimatmål. Frågan är om den växande batteriindustrins cellkapacitet kommer att räcka till för att bidra till EU:s delmål under det pågående decenniet?

Om mindre än 30 år har EU som ambition att vara klimatneutralt. Ett stort mål som infaller 2050 där den största effekten kommer landa i transportsektorn. Då ska till exempel nästan alla bilar, skåpbilar, bussar och nytillverkade tunga fordon vara utsläppsfria.

Men den här färdplanen, som Europakommissionen kallar “en strategi för hållbarhet och smart mobilitet” kommer inte utan en rad olika delmål. Redan 2030 ska utsläppen från personbilar minskas med 55 procent, från lätta transportbilar ska utsläppen minskas med 50 procent. EU tar även sikte på att – åtminstone – 30 miljoner utsläppsfria fordon ska finnas på de europeiska vägarna vid samma tidpunkt.

Samtidigt som institutioner och regeringar har satt upp klimatmål under det pågående decenniet har även biltillverkarna i fordonsindustrin gått ut med hållbarhetsstrategier för samma period. Vissa tillverkare har som mål att tillverka och sälja enbart elektrifierade bilar 2030, medan andra tar sikte på att en viss procent av den totala försäljningen det året ska vara elbilar. Ett av bolagen med ett av de kanske skarpast satta målen är Volvo Cars – hälften av totalförsäljningen ska vara elektrifierad 2025, följt av enbart helt elektriska bilar 2030.

Man kan ställa sig frågan “hur vi har hamnat här?“. Kombinationen av klimatmålen och nya sätt att tillverka litiumjonbatterier kan argumenteras vara viktiga inslag under det gångna decenniet som gjort att det “rasslat till” i Europa. Inslag som dessutom mycket väl kan ha föranlett till att EU-kommissionären Maroš Šefčovič 2017 gick ut hårt med orden att “batterier är kritiska för konkurrenskraften på den europeiska kontinenten”.

Efter det har vi kunnat se en stor europeisk batteriflora växa fram på bara ett fåtal år. Antalet fabriker med cellproduktion i Europa börjar närma sig hela 50 stycken och med en total planerad produktion som fram till 2030 beräknas uppnå ett par tusen gigawattimmar.

Men kommer den räcka till för att för försörja fordonsindustrins tillverkare av elbilar, vars elektrifierade produkter kommer vara en viktig del i att bidra till EU:s klimatmässiga delmål?

Målet är, som sagt, att åtminstone 30 miljoner utsläppsfria fordon ska finnas på vägarna i Europa 2030. Och siffran stiger, ska tilläggas. Enligt det europeiska branschorganet ACEA (European Automobile Manufacturers Association) uppgick antalet nyregistrerade batterielektriska bilar i Europa till 233,413 under det andra kvartalet i år. Det motsvarar en ökning på 11,1 procent jämfört med samma period i fjol, och utgjorde 9,9 procent av det totala antalet nyregistreringar det året.

Evertiq arbetar i skrivande stund med en kartläggning av den europeiska batteriindustrin för att undersöka om den planerade, totala cellproduktionen under det pågående decenniet kommer räcka till för att försörja tillverkningsindustrin av personbilar. Och kommer det finnas tillräckligt med arbetskraft för att göra arbetet möjligt?


Kartläggningen kommer att presenteras i sin helhet under Evertiq Expo i Tammerfors den 30 november


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-2
Annons
Annons