Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Husqvarna
Elektronikproduktion |

Husqvarna minskar personalstyrka med 1,000 personer

Husqvarnas personalstyrka kommer att minskas med cirka 1,000 tjänster, varav merparten är hänförligt till det accelererade skiftet från bensin till batteri.

Husqvarna skriver i ett pressmeddelande att man ökar investeringarna inom robotgräsklippare, batteri, bevattningsprodukter och lösningar för den professionella marknaden. 

De gradvis ökande investeringarna, fortsätter bolaget, kommer att uppgå till 400 miljoner kronor per år från år 2025. För att finansiera investeringarna och stärka konkurrenskraften ytterligare genomförs "strukturförändringar och besparingar".

Som en del av detta kommer även värdekedjan för bensindrivna konsumentprodukter att justeras, inklusive en minskning av den installerade produktionskapaciteten. Husqvarna Group kommer proaktivt att reducera försäljningen av bensindrivna konsumentprodukter med låg marginal och därmed minska den årliga försäljningen med cirka 2 miljarder kronor från 2024. 

Dessutom kommer koncernen att påskynda nödvändiga omställningar, "öka organisationens effektivitet, förenkla strukturer och minska kostnaderna". 

Dessa åtgärder kommer att resultera i kostnadsbesparingar uppgående till cirka 800 miljoner kronor med full effekt 2025, och netto 400 miljoner kronor efter de ökade investeringarna i områden för hållbart värdeskapande. Effektiviseringsåtgärderna medför även engångskostnader på cirka 2 miljarder kronor (varav 0,9 miljarder kronor är kassflödespåverkande). 

Bolagets personalstyrka kommer att minskas med cirka 1,000 tjänster, varav merparten är hänförligt till det accelererade skiftet från bensin till batteri.

"Vi genomför en vinnande strategi och jag är stolt över det som vår organisation har åstadkommit hittills under vår transformationsresa. Det är nu dags att ta nästa steg för att göra koncernen ännu mer hållbar, konkurrenskraftig och starkare. Detta är ett bra exempel på hur vi leder vår bransch i omställningen mot hållbara lösningar med lägre koldioxidavtryck," säger Henric Andersson, vd och koncernchef, i pressmeddelandet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons