Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas
Embedded |

Prevas: "Stadig och stark progess" under kvartal tre

Prevas redovisar ökningar i omsättning, rörelseresultat och nettoresultat under tredje kvartalet. Aktiviteten på kundsidan har varit hög under perioden, berättar bolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 283,4 miljoner kronor, jämfört med 252,9 miljoner kronor under motsvarande period förra året. 

Rörelseresultatet (EBITA) landade på 33,2 miljoner kronor (32,2), med en rörelsemarginal (EBITA) på 11,7 procent (12,3). 

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 25,6 miljoner kronor, jämfört med 24,5 miljoner under motsvarande period i fjol 

Under tredje kvartalet 2021 avyttrades Tritech Solutions AB vilket uppges ha påverkat totalomsättningen med 9,6 miljoner kronor, rörelseresultatet med 9,6 miljoner kronor och rörelsemarginalen med 3,3 procentenheter. 

Aktiviteten på kundsidan har varit hög under kvartalet, berättar vd, Johan Strid. 

"Våra relationer med kunder är ofta mycket långsiktiga. Då är det också extra givande att se att sedan årsskiftet har nästan etthundra nya kunder valt att anlita Prevas för att lösa sina behov, som ofta är komplexa och krävande. En andel av dessa kunder kan och kommer att utvecklas till nya långa ömsesidigt givande relationer, vilket också innebär att Prevas har en god kundtillväxt," fortsätter vd i bolagets senaste delårsrapport. 

Under kvartalet har antalet medarbetare ökat till 859, vilket är 17 fler än utgången av det andra kvartalet och 103 fler än vid årsskiftet. Av ökningen på 103 medarbetare kommer cirka 40 medarbetare från förvärv. Den organiska tillväxten i antalet medarbetare under årets tre första kvartal kan således omräknas till cirka åtta procent. Under kvartalet passerade Prevas 20 procent i andel kvinnor. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons