Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sivers Semiconductor
Komponenter |

Sivers Semi: "Växer trots makroekonomiskt läge"

Det svenska halvledarbolaget Sivers Semiconductors redovisade ökningar och förbättringar under det tredje kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 28,2 miljoner kronor (26,5), motsvarande en ökning med sex procent. Nettoomsättningen minskade med två procent i oförändrade valutakurser.

EBITDA förbättrades till -26,6 miljoner kronor (-46). Justerad EBITDA uppgick till -23,1 miljoner (-8,5). EBIT uppgick till -51,9 miljoner (-54).

Resultatet efter skatt uppgick till -45,1 miljoner (-53,4).

"Det är mycket glädjande att se att vi trots ett utmanade makroekonomiskt läge med kriget i Ukraina, energikris och komponentbrist, fortsätter att växa. Hela ekosystemet ligger efter sina ursprungliga tidsplaner, men den underliggande efterfrågan finns där och våra satsningar på flera megatrender ligger helt rätt i tiden. Det nuvarande makroekonomiska läget gör naturligtvis att vi ser den omedelbara framtiden med försiktighet, men vi tror samtidigt att de megatrender vi jobbar inom kommer att fortsätta utvecklas positivt även på kort sikt. Sammantaget tror vi fortsatt att förutsättningarna för oss som bolag under resten av året blir bättre än de varit tidigare under året. Vi ser positivt på att kunna teckna nya utvecklingsavtal och andan inom bolaget är optimistisk," säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors, i bolagets senaste delårsrapport. 

Storm berättar att Wireless växte med över 100 procent jämfört med tredje kvartalet 2021, samtidigt som Photonics backade cirka 20 procent. Photonics största utmaning var en kombination av försenade kundgodkännanden av vissa leveranser och förseningar på grund av viss fabriksutrustning som nu har åtgärdats, vilket pressade tillbaka intäkterna till innevarande och kommande kvartal.

Under kvartalet har bolaget upptagit en lånefacilitet på upp till 100 miljoner kronor. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2