Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mildef
Elektronikproduktion |

Mildef ökar under tredje kvartalet – orderingång upp 158%

Den försvarsinriktade elektroniktillverkaren Mildef rapporterar tydliga ökningar under det tredje kvartalet. Det genomgående temat under perioden var "ökad styrka genom viktiga allianser".

Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 163,7 miljoner kronor (136,6). Bruttomarginalen uppgick till 51 procent (45). Det framgår av Mildefs senaste delårsrapport. 

Justerad EBITDA uppgick till 19,9 miljoner kronor (14,9), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 12,2 procent (10,9). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,5 miljoner kronor (2,3) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 miljoner kronor (-4,4).

Orderingången ökade med 158 procent till 307,2 miljoner kronor (119,2). Operativt kassaflöde uppgick till -40,1 miljoner kronor (-40,4).

"Det genomgående temat för Mildef i det tredje kvartalet var ökad styrka genom viktiga allianser – med nationell och internationell försvarsindustri, med myndigheter och med försvarsmakter. Särskilt glädjande var att vi lyckades förbättra vår bruttomarginal trots en fortsatt besvärlig komponentmarknad, vilket kombinerat med fortsatt tillväxt, leder till en förbättrad lönsamhet jämfört med samma period föregående år," säger Björn Karlsson, vd och koncernchef för Mildef, i bolagets senaste delårsrapport. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2