Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alelion
Elektronikproduktion |

Hög orderingång hos Alelion - men resultatet försämras

Den västkustbaserade batteritillverkarens orderingång steg till 130 miljoner kronor under tredje kvartalet, jämfört med 11,8 under motsvarande period i fjol. Samtidigt försämrades resultatet.

"Rekordordern på cirka 130 miljoner kronor från en existerande kund som vi mottog i september bekräftade det vi har sett kring förändrat kundbeteende avseende orderläggning med större beslut men längre beslutstider. Det är också ett kvitto att vi levererar på vår strategiska plan där vi nu förbereder för att ta nästa steg," skriver vd, Åsa Nordström i rapporten. 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15 miljoner kronor (11,8). Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. 

Bolaget redovisar samtidigt ett försämrat rörelseresultat, -15,3 miljoner kronor (-10,4). Nettoresultatet landade på -17,3 miljoner kronor (-10,9). 

"Råvaror och förnödenheter i procent av nettoomsättningen låg på 78,4% för kvartalet mot 64,8% för motsvarande period föregående år. Den försämrade marginalen är hänförlig till prishöjningar på insatsvaror samt uppstart av förserier och prototyper till tre kunder," går det att läsa i rapporten. 

Det framgår även att rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar ökade till -18,6 miljoner kronor (-15,2). 

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 miljoner kronor (-10,1). 

"Rekordordern följdes upp av en starkare orderprognos än förväntat från en av våra andra europeiska kunder. Den initiala ordern indikerade 53 miljoner kronor över fyra år, men den taktar nu mot 60 miljoner kronor per år vilket innebär att vår totala orderstock för 2023 är 230 miljoner kronor," skriver Nordström. 

Alelion meddelade den 28 oktober att har tagit upp en lånefinansiering som tillför bolaget cirka tio miljoner kronor före avdrag för kostnader. Lånefinansieringen gavs av svenska kvalificerade/strategiska investerare, varav Monitor International 1 AB är den största.

"Bolagets efterfrågan utvecklas starkt och med en stärkt kassa kan vi öka kapaciteten, både vad gäller utvecklingsresurser och leveransförmåga," säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems, i ett separat pressmeddelande. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1