Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Scania
Teknik |

Scanias omsättning ökar - men rörelseresultatet minskar

Lastbilstillverkaren Scania rapporterar en omsättningsökning på 29 procent, men ett rörelseresultat påverkat av avyttringen av verksamheten i Ryssland.

Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 42,5 miljarder kronor (32,8). Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. 

"Efterfrågan på Scanias lastbilar är globalt sett fortfarande god men på vissa europeiska marknader kan vi se en något lägre transportaktivitet hos våra kunder, något som dock inte speglas i orderingången. Orderboken för lastbilar är stor och vi fortsätter att vara restriktiva i orderläggningen för att kunna säkra orderbokens kvalitet och möjligheten att anpassa priserna till den höga kostnadsinflationen," skriver vd, Christian Levin i rapporten. 

Justerat rörelseresultat uppgick till 3,7 miljarder kronor (3,1). Rörelseresultatet uppgick till -1,2 miljarder (3,1) och påverkades negativt av en nedskrivning på 5,7 miljarder kronor för avyttringen av verksamheten i Ryssland.

"En ökad försäljning under tredje kvartalet påverkade resultatet positivt, vilket delvis motverkades av ökade priser på insatsvaror och ett ej fullt kapacitetsutnyttjande i produktion. Resultatet påverkades även negativt av nedskrivningar relaterade till avyttringen av Scanias affärsverksamhet i Ryssland," förklarar Levin. 

Kassaflödet uppgick till MSEK 11,6 miljarder (-1,9) för fordon och tjänster. 

Levin skriver att utsikterna för affärsklimatet framåt är svåra att förutspå med så mycket osäkerhet i den globala ekonomin.

“Årets tredje kvartal har präglats av ett fortsatt instabilt makroekonomiskt och geopolitiskt läge. En hög inflation, åtstramande räntehöjningar och en energikris i Europa talar nu för en svagare konjunkturutveckling." 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons