Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hexatronic
Elektronikproduktion |

Hexatronics resultat upp som en raket - ökar med 270%

Hexatronic redovisar kraftiga ökningar på flera poster under tredje kvartalet. "Den förbättrade lönsamheten är framför allt en effekt av fortsatt stark utveckling i USA och Storbritannien."

Nettoomsättningen uppgick till 1,7 miljarder kronor, jämfört med 905 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Det motsvarar en ökning med 91 procent. 

EBITA ökade med 200 procent till 316,8 miljoner kronor (105,5), med en rörelsemarginal på 18,3 procent (11,7). EBIT landade på 301,6 miljoner kronor (95,5) och nettoresultatet ökade med 270 procent till 266,3 miljoner (72). 

Kassaflödet steg från 24,7 miljoner kronor till 24,7 miljoner kronor. 

"Den förbättrade lönsamheten är framför allt en effekt av fortsatt stark utveckling i USA och Storbritannien, samt skaleffekter med ett högt kapacitetsutnyttjande i de flesta av våra fabriker," skriver Henrik Larsson Lyon, vd för Hexatronic i bolagets senaste delårsrapport. 

Enligt rapporten går bolaget starkt på samtliga marknader. Försäljningen i Nordamerika rapporterar en tillväxt med 159 procent. 

"Tillväxten leds av vår försäljning i USA av dukt samt vår försäljning av fiber till hemmet system (FTTH). Även försäljningen i Kanada utvecklades starkt. Vår nya duktfabrik i Clinton, South Carolina, kommer starta produktion under det fjärde kvartalet innevarande år. Produktionslinjer kommer installeras succesivt. Full produktion kommer nås i slutet av andra kvartalet nästa år. Fabriken kommer innebära ett starkt bidrag till en ytterligare stärkt position i Nordamerika," berättar vd. 

Försäljningen i Europa ökade med 83 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.Försäljningen i Sverige var fortsatt stark och ökade med 45 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen i övriga världen växte med 22 procent.

"Orderingången har fortsatt utvecklas starkt. Vi har vid kvartalets slut en orderbok som organiskt är 168 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Vi ser ännu inga tecken på någon avmattning i orderingången eller aktiviteten i de marknader vi verkar. Vid en potentiell recession bedömer vi att vi kommer se viss negativ påverkan," skriver vd. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons