Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Combitech
Teknik |

Combitech: Ökad orderingång men minskat rörelseresultat

Konsultbolaget Combitech rapporterar ökad orderingång och försäljning, men redovisar ett lägre rörelseresultat för tredje kvartalet.

Orderingången under perioden var 2,4 miljarder kronor, en ökning med 6,9 procent jämfört med samma period 2021 (2,2). Försäljningsintäkterna uppgick till 2,3 miljarder kronor, en ökning med 6,9 procent jämfört med samma period 2021 (2,2).

Rörelseresultatet var 172 miljoner kronor, en minskning med 12,2 procent jämfört med samma period föregående år (196). Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent, jämfört med 8,9 procent 2021. Det lägre rörelseresultatet förklaras av en förändring i mixen av sålda tjänster samt högre kostnader.

Det operativa kassaflödet för perioden uppgick till -93 miljoner kronor, jämfört med 187 miljoner kronor 2021. Minskningen förklaras av det lägre rörelseresultatet, men främst på grund av en "koncernintern omorganisation" som fick en negativ kassaflödespåverkan 2022.

"Vi accelererar nu arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar och krisberedskap för att möta morgondagens utmaningar. Inom offentlig sektor handlar det exempelvis om ramavtal inom cybersäkerhet, beredskap och incidenthantering, alla områden som belyses extra i det utmanande omvärldsläge vi befinner oss i. Samtidigt ser vi inom industrin ett växande intresse för teknikområdet Human Machine Interface (HMI) i olika applikationer och att använda serious games," säger Jessica Öberg, vd på Combitech, i bolagets senaste delårsrapport. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons