Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Saab
Teknik |

Saab: Minskad orderingång, men ökad försäljning

Försvarskoncernen redovisar en lägre orderingång under tredje kvartalet, men ökade sina försäljningsintäkter och resultat.

Orderingången minskade till 7,7 miljarder kronor under perioden (15,6). Bolaget såg dock en tillväxt i små och medelstora ordrar. 

Försäljningsintäkter ökade 9,5 procent, varav 6,9 procent organiskt, och uppgick till 8,7 miljarder kronor (7,9), till följd av höga leveransvolymer i Dynamics i kvartalet.

"Motsvarande period förra året innehöll två större ordrar. Orderingången för årets första nio månader ökade med 6,1 procent jämfört med motsvarande period förra året och vår orderstock uppgår till 112 miljarder kronor. Under kvartalet mottogs viktiga beställningar från Sverige på ubåtsuppgraderingar och från USA på Carl-Gustaf-ammunition och pansarskottet AT4. Vi fick även en produktionsorder på bakkroppar till skolflygplan från vår partner Boeing," skriver vd, Micael Johansson i delårsrapporten för kvartal tre.

EBITDA ökade och uppgick till 1,1 miljarder kronor (977 miljoner). EBITDA-marginalen var 12,7 procent (12,2) med "förbättringar i flera affärsområden".

Rörelseresultatet förbättrades 13,6 procent och uppgick till 568 miljoner kronor (500), motsvarande en rörelsemarginal på 6,5 procent (6,3).

Periodens resultat uppgick till 324 miljoner kronor (324). Operationellt kassaflöde förbättrades och var 559 miljoner kronor (-1,2 miljarder). 

"Verksamheten är fortsatt stabil, trots att utmaningar avseende inflation, tillgång på vissa typer av material och transporter kvarstår. Vi arbetar för att hantera dessa tillsammans med våra partners och kunder," skriver vd, och fortsätter:

"Vi står fast vid vår helårsprognos om en förbättring av rörelseresultatet i den högre delen av spannet på 8-12 procent."


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons