Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux Professional
Elektronikproduktion |

Electrolux Professionals resultat lyfter

Leverantören av storkök, dryck och tvätt för professionellt bruk ökar omsättning, försäljning och resultat för tredje kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 2,8 miljarder kronor (1,9). Omsättningen ökade med 43,8 procent. Organiskt ökade försäljningen med 15,8 procent. 

Förvärvet av Unified Brands bidrog med 20,4 procent. Valutaeffekter bidrog med 8,9 procent och avyttringen av verksamheten i Ryssland hade en effekt om –1,3 procent.

EBITA uppgick till 317 miljoner kronor (199), motsvarande en marginal om 11,4 procent (10,3). Rörelseresultatet uppgick till 277 miljoner kronor (183), motsvarande en marginal om 10,0 procent (9,5).

Periodens resultat uppgick till 195 miljoner kronor (135). Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 56 miljoner kronor (412).

"Orderingången var under kvartalet på nivåer före pandemin, men vi ser dämpad efterfrågan inom Storkök & dryck i Europa. Orderstocken är fortfarande högre än förra året, särskilt inom Tvätt och i Nordamerika, vilket ger förtroende på kort sikt. Den all­männa ekonomiska osäkerheten och det negativa konsumentsentimentet ger dock anledning att vara försiktig. Vi förbereder oss därför på olika scenarier," säger vd och koncernchef, Alberto Zanata i delårsrapporten. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1