Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hexagon
Teknik |

Hexagons omsättning ökar med 23 procent

Teknikbolaget Hexagon redovisar ökningar i nettoomsättning, rörelseresultat och nettoresultat för tredje kvartalet.

Operationell nettoomsättning ökade med 23 procent till 1,3 miljarder euro (1 077,2).

Justerat rörelseresultat ökade med 24 procent till 386,2 miljoner euro (310,6). Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 309,4 miljoner euro (249,6).

”Försäljningen ökade organiskt med 7 procent under tredje kvartalet, vilket medförde en ökning av rörelsemarginalen till 29,3 procent, en ökning med 0.5 procentenheter jämfört med föregående år. Den gradvisa avmattningen inom Geosystems motverkades av övriga divisioners förbättrade resultat, särskilt i Kina. I en marknad som nu styrs av inflation och fortsatt komponentbrist levererar Hexagon ett resultat som ytterligare bevisar styrkan i vår affärsmodell. Komponentbristen påverkade den organiska tillväxten negativt med -3 procent under kvartalet, men som tidigare kommunicerats förutser vi ett ökat utbud av komponenter framgent och kan bekräfta att situationen bör vara löst vid årsskiftet," säger Ola Rollén, vd och koncernchef för Hexagon, i delårsrapporten för tredje kvartalet. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-2
Annons
Annons