Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Business Region Göteborg
Elektronikproduktion |

Göteborg ska bli bäst på kompetens inom batteri och fordon

Minst 7'000 personer i Göteborgsregionen behöver nyanställas och kompetensomställas de närmaste åren i och med elektrifieringens framfart i fordonsbranschen. Nu säger man sig ha en plan för detta.

Business Region Göteborg skriver i ett pressmeddelande att tolv insatser behöver genomföras för att möta kompetensutmaningarna. 

Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg har i avsiktsförklaringar åtagit sig att bidra med resurser till utbildning för industriell omställning kopplat till transportsektorns elektrifiering och underlätta kompetensförsörjningen till batteritillverkning. 

Stödet tar sin utgångspunkt i Northvolts och Volvo Cars Group gemensamma bolag, Novo Energys behov men kopplar även till andra företag som berörs av den pågående elektrifieringen av transportsektorn.

"Vi har nu tillsammans tagit fram en plan med ambitionen att Göteborg ska vara ledande på kompetens inom batteri- och fordonsindustrin," säger Anna-Lena Johansson på Business Region Göteborg, som är ansvarig för att koordinera arbetet, i ett pressmeddelande.

I planen ingår ett nuläge och översikt över de behov som finns av kompetenser i relation till batteriproduktion och den omställning som sker i fordonstillverkningen. Hur utbildningssystemet i regionen ser ut i relation till dessa behov.

"Utifrån detta lyfter vi vad som behöver utvecklas samt vilka insatser som behöver genomföras för att underlätta kompetensförsörjningen under de närmaste åren," säger Anna-Lena Johansson.

Anna-Lena ger några exempel på vad ska genomföras.

"Kommunerna behöver öka antalet platser på relevanta utbildningar inom gymnasiet och yrkesvuxenutbildning samtidigt som satsningar måste görs för att få fler att vilja söka. Vi måste också säkerställa att det finns tillräckligt med lärare.  

Med tanke på den omfattande kompetensomställningen behöver vi skapa en förflyttning där fler anställda kompetensutvecklas och kan ta sig an nya arbetsuppgifter samtidigt som fler som står utanför arbetsmarknaden rustas för att komma in i företagen.

Man skulle kunna beskriva planen som en nulägesbeskrivning och en att-göra-lista. Men för att nå framgång och vara ledande på kompetens inom batteri-och fordonsindustrin är samverkan mellan företagen, arbetsmarknadens parter och offentliga aktörer en förutsättning. Flera arbetsgrupper är redan i gång."


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons