Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© SHT Smart High Tech
Komponenter |

Lägre omsättning och resultat för Smart High Tech

Det svenska nanoteknikbolaget redovisar minskad omsättning och försämrat rörelseresultat för tredje kvartalet. Samtidigt vittnar man om en kraftigt förstärkt marknadspositionering under Q2 och Q3.

Nettoomsättningen blev lägre under perioden, 10'000 kronor jämfört med 149'000 kronor. Övriga rörelseintäkter uppgick till 757'000 kronor (504'000). 

"Omsättningsminskningen är en följd av variationer av efterfrågan och leveranser mellan kvartalen. I huvudsak har intäkterna bestått av testorders som beställts av större Tech-företag. Incavo som är bolagets första kund som gjort återkommande produktionsorders gjorde ingen order under perioden. På grund av nedstängningar i Kina som en följd av covid-restriktioner har det inte varit någon försäljning på den kinesiska marknaden," förklarar bolaget. 

"Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova, Formas och EU. I övriga rörelseintäkter 2021 ingår en jämförelsestörande post om 2'000 TSEK som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent," fortsätter bolaget. 

Rörelseresultatet försämrades till -5'9 miljoner kronor (-3,5). Resultat efter skatt försämrades till -5,8 miljoner kronor (-3 507).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 miljoner kronor (-2,4).

"Sammantaget har vår marknadspositionering kraftigt förstärkts under Q2 och Q3. Hos vårt svenska bolag har affärsdialog och försäljning under perioden med mängden större kunder, vilka har försäljningspotential om mer än en miljon produkter per år, signifikant ökat. Antalet nya kunder som har våra produkter under utvärdering var under Q2 ett dussintal och under Q3 flera dussin. Ingen kund har ännu meddelat att de inte önskar att gå vidare i sin kvalificering," skriver vd, Lars Almhem i rapporten. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons