Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

Svarta siffror för NCAB - omsättning upp 35%

Mönsterkortsleverantören lägger ett starkt tredje kvartal bakom sig. Bolaget redovisar ökningar i samtliga nyckeltal - där nettoomsättningen steg till 1,2 miljarder kronor.

Nettoomsättningen ökade med 35 procent till drygt 1,2 miljarder kronor (863,6). Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. 

Orderingången ökade med åtta procent till strax över en miljard kronor (935,2).

EBITA ökade med 49 procent till 183,5 miljoner kronor (123,2), motsvarande en EBITA-marginal om 15,7 procent (14,3). 

Rörelseresultatet uppgick till 172,3 miljoner kronor (118,6). Resultat efter skatt var 138,5 miljoner kronor (91,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 212,2 miljoner kronor (0,2).

"Under kvartalet har vi konstaterat att ledtider förkortats och att tillgången på komponenter hos våra kunder börjat förbättras, vilket lett till att flaskhalsar hos våra kunder börjat försvinna. Vi är väl positionerade för att fortsätta vår lönsamma tillväxtresa och att vinna nya kunder i växande segment såsom energieffektivisering och säkerhet," säger vd, Peter Kruk i delårsrapporten.

Samtliga segment gick framåt under perioden, fortsätter Kruk. 

"Tillväxten i Nordic var mycket god, med starka resultat i de flesta enheter samtidigt som segmentet fortsatte att stärkas av förvärvet av Elmatica. Lönsamheten var också fortsatt hög, med utveckling i samtliga länder och synergier från Elmaticaförvärvet.

I Europe fortsatte den kraftiga nettoomsättningsökningen och marginalerna förbättrades ytterligare. Integrationen av Kestrel International Circuits i Storbritannien, som förvärvades i juni, har fortskridit väl och synergier har redan börjat materialiseras både på intäkts- och kostnadssidan.

I Europe fortsatte den kraftiga nettoomsättningsökningen och marginalerna förbättrades ytterligare. Integrationen av Kestrel International Circuits i Storbritannien, som förvärvades i juni, har fortskridit väl och synergier har redan börjat materialiseras både på intäkts- och kostnadssidan.

I North America var nettoomsättningsökningen fortsatt god. Mycket positivt var den väsentligt förbättrade lönsamheten, som kommer både från effektiviseringar och ökade bruttomarginaler," berättar vd. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1