Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Technology Industries of Finland
Analys |

Underskatta inte den finska teknikindustrin

"Finland lever på sina skogar", var ett talesätt som var ganska vanligt för en tid sedan. Sedan kom en tid då man var tvungen att lägga till "..och på Nokia". Men det håller inte riktigt längre – landet har i allmänhet en stark teknikbaserad ekonomi.

Sisu är ett finskt begrepp som bäst beskrivs som stoisk beslutsamhet, målmedvetenhet, mod, tapperhet, motståndskraft och härdighet – det är också ett bra adjektiv för att beskriva den finska industrins förmåga att ta smällar, möta svårigheter och studsa tillbaka.

När man talar om den finska elektronikindustrin är det svårt att inte tänka på Nokia. Företaget har trots allt utvecklat mobiltelefoner sedan 70-talet och dominerade marknaden på 90-talet. Fföretagets dagar som herre på täppan bland mobiltillverkarna må ha passerat, men Nokia är fortfarande ett stort namn och en stark spelare inom telekommunikation och informationsteknologi.

Finland delar in sin teknikindustrin i fem delsektorer; elektronik- och elektroteknisk industri; metallindustrin; Informationsteknologi; Maskinteknik och Konsultteknik. Dessa fem branscher är tillsammans den största exportsektorn i Finland – och cirka 336,000 personer sysselsätts direkt i teknikindustrin, indirekt så sysselsätts 705,000 personer tack vare teknikindustrin.

Enligt en rapport från Teknologiateollisuus ry skapar 10 jobb inom teknikindustrin ytterligare 11 arbetstillfällen till resten av den finska ekonomin. Att säga att den finska teknikindustrin är viktig vore en underdrift.

Teknikindustrin har sedan 2014 överträffat landets allmänna industri och växte med 17 procent under det första halvåret 2022, jämfört med samma period året innan. Elektronik- och elektroteknisk industri må vara minst av de fem delsektorerna när det gäller omsättning – men de övriga fyra är beroende av elektronik för att fungera.

  • /
  • /
När man tittar på antalet sysselsatta var sektron för elektronik- och elektroteknisk industri den näst största bland de fem delsektorerna under 2010. Men under åren har sektorn minskat i antal anställda och är nu den näst minsta  – dock så ser den ut att börja visa på tillväxt igen.

Men om vi tittar utanför de finska gränserna ser bilden  helt annorlunda ut. Den finska elektronik- och elektrotekniska industrin sysselsätter betydligt fler utomlands via dotterbolag än den gör i hemlandet – och slår till och med sektorerna för konsultteknik och informationsteknologi som på hemmafronten är bra mycket större.

  • /
  • /
År 2021 uppgick omsättningen i Finland från teknikindustrin till 91 miljarder euro, en ökning med 11 procent jämfört med 2020. Som tidigare nämnts var omsättningen för första halvåret 2022 17 procent högre än samma period 2021, och enligt rapporten, förväntas omsättningen för det andra halvåret 2022 att överträffa samma period från i fjol.

Data och grafer: © Teknologiateollisuus ry


Ta tillfället i akt och träffa den finska elektronikindustrin under Evertiq Expo Tampere den 30 november 2022 i Tammerforshallen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons