Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Enedo
Elektronikproduktion |

Inission välkomnar Enedo till koncernen

Inission berättar att man går in en ny fas. Från och med detta kvartal hanteras innehavet i Enedo som ett koncernbolag, en designer och tillverkare av elektroniska nätaggregat och system.

Efter det obligatoriska uppköpserbjudandet ökade ägandet i Enedo med 16 procent till totalt 96 procent. En process för att tvångsinlösa återstående aktier samt att avnotera Enedo har påbörjats. Det står i bolagsrapporten för tredje kvartalet. 

"Vi avser att leda och styra bolaget genom två affärsområden, Inission och Enedo. Verksamheterna har många beröringspunkter och det finns tydliga synergier både på intäktssidan och kostnadssidan. Det är samtidigt av största vikt att respektive affärsområde står på egna ben och utvecklas av egen kraft. Synergierna skall ses som något extra, inte en förutsättning för samgåendet. För att inte tappa jämförelsen bakåt redovisas huvuddragen i respektive affärsområdes resultat- och balansräkning separat," berättar Fredrik Berghel i rapporten. 

Hela Enedos resultat- och balansräkningen ingår nu i Inissions. I resultaträkningen särredovisas minoritetsandelen för de 20 procent Inission inte ägde under Q3. 

"Enedo gör sitt bästa kvartal på mycket länge. Verksamheten visar nu ett positivt resultat. Stark efterfrågan från kunderna och förbättrad leveransförmåga har lett till en organisk tillväxt på 41%. Leveransförmågan kommer i sin tur från bättre planering samt att anskaffning av nyckelkomponenter har varit mer framgångsrik. Det omfattande arbetet med att omstrukturera verksamheten går mot sitt slut," fortsätter Berghel. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-2
Annons
Annons