Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics
Elektronikproduktion |

Minskad omsättning och försämrade resultat för Chromogenics

Uppsalabolaget redovisar halverad nettoomsättning under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 3,5 miljoner kronor, jämfört med 7,7 miljoner kronor under tredje kvartalet förra året.

Bolagets EBITDA och resultat försämrades till -11,9 respektive -11,4 miljoner kronor, efter att ha redovisat -5,8 respektive -7,3 miljoner kronor i fjol.

”Under sommaren tog vi viktiga steg för att sänka våra kostnader. Vi avvecklade inhyrd personal, vilket innebar en personalreduktion med 28 procent. Tack vare det effektiviseringsarbete som bedrivits har vi kunnat upprätthålla en produktionsvolym under augusti och september som inte låg långt under tidigare nivåer. Dessa och andra besparingar har sänkt vår kostnadsnivå med cirka en miljon kronor per månad. vilket vi kommer se effekten av under fjärde kvartalet,” säger Fredrik Fränding, vd för Chromogenics, i en delårsrapport.

Bolagets har haft råmaterialkostnader av engångskaraktär för etablering och intrimning av denna process om cirka 1,7 miljoner kronor under kvartalet.

Projektet för fastigheten Gullhaugs Torg 5 i Oslo har som tidigare rapporterats drabbats av förhöjda kostnader och förseningar. Chromogenics gör därför en reservation som påverkar nettoomsättningen med cirka 1,6 miljoner kronor, samt nettokostnader om ca 0,6 miljoner kronor i tredje kvartalet.

Justerad nettoomsättning för det tredje kvartalet 2022 uppgick till ca 5,1 miljoner kronor, jämfört med 2,8 miljoner kronor under andra kvartalet.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2