Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© IAR Systems
Embedded |

Ökad nettoomsättning för IAR Systems

Teknikbolaget upplever en fortsatt tillväxt i flera regioner, främst i Asien-Stillahavsregionen.

Tillväxt i nettoomsättningen var 20,6 procent och 10,8 procent, med korrigering för valutaeffekt.

EBITDA uppgick till 34,2 miljoner kronor (35,0), vilket ger en EBITDA-marginal om 32,2 procent (39,8).

Rörelseresultatet uppgick till 22,1 miljoner kronor (20,9), vilket ger en rörelsemarginal om 20,8 (23,8) procent.

Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning positivt med 8,6 miljoner kronor och rörelseresultat positivt med 5,1 miljoner kronor, vid en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 47,4 miljoner kronor (41,4). Aktiverat arbete för egen räkning var 11,3 miljoner kronor (13,7).

”Vi har sett tillväxt under året främst i APAC, 23,1 procent i lokal valuta, men även i EMEA med 5,5 procent medan Nordamerika omsatte motsvarande volymer som förra året i lokal valuta. Asien fortsätter att vara en stark region med väldigt god tillväxt och vi tror på en fortsatt stark marknad. EMEA har kommit tillbaka och har en balanserad marknad med de utmaningar som finns med inflation och energiproblem, men ett underliggande investeringsbehov finns inom hälso-, energi- och fordonsindustri,” skriver vd, Richard Lind i en delårsrapport.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2