Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© TagMaster
Elektronikproduktion |

Tagmaster gör förlust under tredje kvartalet

Teknikbolaget Tagmaster upplevde bland annat fortsatta störningar i leveranskedjan och säsongsmässigt lägre aktivitet i England och Frankrike under perioden.

Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 8,2 procent till 86,5 miljoner kronor (80,0). Valutaeffekter uppges ha påverkat koncernens omsättning positivt med 6,2 miljoner kronor.

Justerad EBITDA minskade under tredje kvartalet med 37,6 procent till 5,2 miljoner kronor (8,4), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på sex procent (10,4).

Rörelseresultatet uppgick till -2,6 miljoner kronor (1,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal om tre procent (2,1).

Kvartalets resultat uppgick till -4,5 miljoner kronor (1,7).

”Efterfrågan på våra lösningar är stabil och koncernens totala omsättning ökade med 8,2 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Försäljningen för vårt segment USA ökade med knappt 11 procent i lokal valuta och 33 procent i kronor, medan fortsatta störningar i leveranskedjan och säsongsmässigt lägre aktivitet i England och Frankrike resulterade i minskad försäljning med knappt tolv procent för segment Europa. Vi har, som så många andra teknikföretag, under kvartalet påverkats av fortsatt komponentbrist och även av kapacitetsbrist hos vår europeiska huvudleverantör. Genom fokuserat sourcingarbete och stor flexibilitet lyckas vi ändå hålla hög leverenskraft gentemot våra kunder,” säger vd, Jonas Svensson, i en delårsrapport.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1