Annons
Annons
Annons
Annons
© Jondetech
Komponenter |

Försämrat resultat för Jondetech

Det svenska sensorföretagets tredje kvartal visar noll kronor i omsättning och ett försämrat nettoresultat.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till noll kronor (0). Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. 

Kvartalets rörelseresultat förbättrades till TSEK -4'670 (-6'008) Resultatet efter skatt försämrades till TSEK -7'157 (-6'017)

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till TSEK -5,745 (-9,734). 

"I det tredje kvartalet färdigställdes det nya produktionsflödet och vi har därmed för första gången påbörjat en fullt industrialiserad produktion av JIRS30, vårt sensorelement baserat på nanoteknologi. Redan nu står det klart att denna fabless-struktur var den nödvändiga pusselbit som tidigare saknades för att nå framgång i produktionen.

Under fjärde kvartalet kommer de första produkterna från den nya linan att färdigställas och genomgå testning, i syfte att förbättra produktionskvalitén och få fram ett Working Sample. Detta kommer att utgöra en viktig första milstolpe i vår väg mot volymproduktion," säger vd, Dean Tosic i delårsrapporten. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1