Annons
Annons
Annons
Annons
© Beammwave
Komponenter |

Intensivt utvecklingsarbete hos Beammwave

Halvledarbolaget Beammwaves resultat försämrades under tredje kvartalet. Mycket på grund det rådande utvecklingsarbetet.

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK under perioden, vilket var samma resultat under motsvarande period i fjol. 

Rörelseresultatet och resultatet före skatt försämrades till -4,813 (-1,791) respektive -4,813 (-1,791).

Bolaget skriver att man är i en fas där utvecklingsarbetet intensifierats och organisationen är under uppbyggnad, vilket gör att kostnaderna fortsatt ökar. Av rörelsens kostnader står, under tredje kvartalet, övriga externa kostnader tillsammans med personalkostnader för den övervägande delen, -7,867 KSEK (-2,868).

De totala investeringarna i immateriella tillgångar, som till största delen uppges vara utvecklingskostnader, uppgick under kvartalet till 2,957 KSEK (952).

Organisationen har ökat med ytterligare två personer under kvartalet, och uppgår nu till totalt 23 personer.

"Varje dag ser jag hur vår teknologi mognar och hur integrationen mellan lösningens olika delar ökar. Hur våra unga talanger växer och tar för sig. Hur antalet patentansökningar ökar, men också hur antalet intressanta partners och presumtiva kunder vi öppnar dialog med växer. Blicken är nu stadigt fäst mot 2023 och de kundprojekt som vi är beslutna att starta då," säger vd, Stefan Svedberg i en delårsrapport. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2