Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq / Tesla (montage)
Elektronikproduktion |

Europas batterikapacitet – ett smörgåsbord för industrin

Produktionskapaciteten för battericeller är knappast det som står i vägen för elektrifieringen av Europas fordon. Enligt en kartläggning utförd av Evertiq kommer de europeiska cellfabrikerna kunna försörja långt fler elektrifierade fordon än de som beräknas finnas på vägarna vid decenniets slut.

Det är mycket som ska ske i Europa under det pågående årtiondet. Vi har ett antal klimatmässiga delmål som ska uppnås, samtidigt som näringslivet och samhället genomgår stora förändringar.

Europakommissionen står i frontlinjen för klimatmålen. Man vill att utsläppen inom transportsektorn ska minska ordentligt. Specifikt från personbilar och lätta transportlastbilar, där reduceringsplikten ligger på 55 respektive 50 procent vid 2030. Ett mål som skärptes ytterligare så sent som i slutet av oktober – ”alla nya personbilar och lätta lastbilar som släpps ut på marknaden i EU kommer att vara utsläppsfria från och med 2035,” sade man.

En nyckel för att nå klimatmålen är att elektrifiera transportsektorn, det vill säga att rulla ut så väl elektriska personbilar, som eldrivna skåpbilar, bussar och lastbilar. Allt detta ställer krav på fordonsindustrin, som under årens lopp har förmedlat egna klimatmål. Personbilarna, skåpbilarna och bussarna är grupperna där det finns flest mål i närtid, medan lastbilstillverkarna arbetar utifrån en längre tidshorisont.

Volvo Cars, till exempel, vill att hälften av försäljningen ska vara elektrifierad 2025, följt av ett hundra procent elektrifierat utbud 2030.

Batteriindustrin – en nyckel till klimatmålen

Batteriindustrin har en stor del i elektrifieringen ska bli möjlig. Sedan drygt fem år tillbaka har antalet cellfabriker i Europa ökat från ett fåtal till att på sikt landa på åtminstone 50. Enligt Evertiqs kartläggning uppgår den totala planerade kapaciteten till 1,432,92 gigawattimmar vid 2030. Men om stjärnorna står rätt kan den stiga till 2,160,03 gigawattimmar, vilket skulle kunna försörja cirka 43 miljoner personbilar med en batterikapacitet på 50 kilowattimmar. 

Kapaciteten kryper uppåt under årtiondets början, för att vid 2025 ta fart ordentligt. Därefter gör kapaciteten en liknande tillväxtresa igen, innan årtionden når sitt slut. © Evertiq

Enligt Internationella energirådets (IEA) prognoser kommer den årliga försäljningsutvecklingen av elektrifierade personbilar i Europa uppgå till 44,6 miljoner, baserat på ett scenario med policier som hittills har klubbats igenom och policier som är under utveckling. Det här är siffror som hamnar i överkant med vad bland andra EU har tagit sikte på. Enligt EU ska åtminstone 30 miljoner elektriska bilar befinna sig på de europeiska vägarna vid 2030. Antalet elektriska skåpbilar beräknas utifrån detta scenario uppgå till 7,2 miljoner. Enligt lobbyorganisationen ACEA motsvarar en reduceringsplikt på 55 procent 4,4 elektriska skåpbilar vid 2030. Europakommissionen har enligt organisationen Transport & Environment ett beräknat mål om 170'000 elektriska lastbilar och bussar på europeiska vägar vid 2030, något som understiger IEA:s prognos om 382'000 respektive 555'000 exemplar. 

Personbilarnas tillväxt är i en klass för sig och beräknas uppgå till 44,6 miljoner 2030. Skillnaden mellan fordonstyperna är så stor att det dröjer till 2030 innan skåpbilarna passerar miljonstrecket , nio år efter personbilarna. Lastbilarnas och bussarnas tillväxt exploderar under 2022, men når inte högre än till 90,000 exemplar © IEA / Evertiq

Men, kommer den befintliga kapaciteten att räcka till för att under tio års tid försörja över 50 miljoner elektriska fordon? Enligt Evertiqs uträkningar är svaret, ja. Med råge, dessutom. 

För att få en så nära träff på behoven från fordonsindustrin som möjligt har vi tagit ut en genomsnittlig batterikapacitet för personbilar, skåpbilar, bussar och lastbilar, som uppgår till 50 respektive 65, 400 och 600 KWh. På så vis kan vi få en bild av att fordonsindustrins samlade kapacitetsbehov når en peak på 540,7 GWh vid 2030, medan den totala, planerade kapacitetsnivån uppnår 1432,93 GWh samma år.

Vad ska vi göra av all cellkapacitet som fordonsindustrin inte använder från 2025 och framåt? Evertiq har i sin kartläggning av den europeiska batteriindustrin hittat totalt 19 olika affärssegment. Förmodligen landar en stor del inom områdena stationär energilagring och industriella applikationer. © Evertiq

För att komma fram till detta har vi utgått från celltillverkarnas kommunicerade kundsegment och gjort en procentuell prioriteringsordning utefter prognoser om vilka applikationsområden som kommer ha störst efterfrågan på battericeller. 

Till och med den dedikerade cellkapaciteten till fordonsindustrin räcker och blir över. © Evertiq

Evertiqs kartläggning av batteriindustrin och fordonsindustrins behov utgår från ett optimalt scenario; att alla anläggningar kommer upp i önskad kapacitet enligt avsatt tid, och att det inte finns några finansiella, råmaterialsmässiga, policymässiga, infrastrukturella, kompetensmässiga och geopolitiska hinder stående i vägen. Evertiq har använt sig av den senaste tillgängliga informationen, som på ett eller annat sätt kommunicerats ut – i media eller pressmeddelanden. Evertiq ser även att kapaciteten och behoven är något som är i ständig förändring, och kommer uppdatera innehåll allt eftersom ny information dyker upp. 


Evertiqs kartläggning av den Europeiska batteriindustrin kommer att presenteras i sin helhet under Evertiq Expo i Tammerfors den 30 november.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2