Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© iakovlev dreamstime.com
Komponenter |

När flödet sinar kommer förfalskningarna fram

Flödet av förfalskade komponenter tenderar att öka under tider av brist – något som både EUs immaterialrättsmyndighet och Europol lagt märke till. Vad som är smärtsamt uppenbart är att fel komponent i fel system kan resultera i stora problem.

Europol uppger i rapporten ”Property Crime Threat Assessment 2022” att förfalskare har utnyttjat den globala bristen på halvledare.

"Försörjningskedjor är globala och sårbara för införande av förfalskade produkter eftersom att det vanligtvis är flera distributörer som hanterar komponenterna innan de når fabrikerna. Att spåra den ursprungliga leverantören av förfalskade halvledare kan vara svårt när varumärkesmärkta förfalskade kretsar verifieras av halvledarföretagen," går det att läsa i rapporten.

Men den stora problematiken med förfalskade komponenter är egentligen tvådelad; ett, det finns tyvärr stora pengar för aktörerna att göra; två, det år svårt, dyrt och tidskrävande att få tag i och sedan åtala förfalskarna.

Precis som Europol lyfter i rapporten kan störningar i leverantörskedjan, och införandet av falska komponenter, potentiellt orsaka allvarliga fel på kritisk infrastruktur. Och förfalskare kan försöka – och försöker – att utnyttja den höga efterfrågan och bristsituationen genom att introducera förfalskade halvledare som exempelvis dioder på marknaden.

Som de flesta av oss redan vet är halvledare en del av mer eller mindre alla kritiska system vi har – de är helt nödvändiga inom hälsosektorn, transport, försvar och handel; listan fortsätter.

Branschrapporter har visat på att konsument- och industriföretag förlorar upp till 250 miljarder dollar per år på grund av den senaste tidens ökning av förfalskningar, samtidigt kan det tyvärr handla om betydligt mycket mer då mörkertalet för antalet förfalskningar som inte upptäcks är stort.

Att vända sig till kvalificerade källor och distributörer som kan skryta med ISO/IEC 17025:2017-ackreditering och AS6171-certifiering är fortfarande det mesta och bästa man kan göra i jakten på komponenter menar Johan Dahl, säljchef hos distributören A2 Global Electronics.

Johan Dahl berättar för Evertiq att bolaget sett en enorm ökning av komponenter av undermålig kvalitet per kvartal, det vill säga komponenter som A2 Global inte släpper ut på marknaden. Under normala omständigheter – alltså när den globala leveranskedjan inte är så begränsad som den är idag – är det närmare ett fall per kvartal.

– Normalt vänder sig företag till sin franchise och direkta källor. Men när det ser ut som det har gjort nu ett tag, och man inte kan få tag i det man behöver från sina ordinarie leverantörer, verkar en del företag hålla tummarna och hoppas på att hitta materialet genom okvalificerade källor. Ju mer man gör det, desto större risk utsätter man sig för. Jag rekommenderar att företag göra sin due diligence. Finns det något pris på kvalitet?, säger Johan Dahl till Evertiq.

Företag som arbetar med långa åtaganden löper dessutom större risk att utsättas för falska komponenter än tillexempel de som jobbar mot kommunikations- och konsumentmarknaderna. Tänk tillexempel fordonsindustrin eller militära marknader, där man ska kunna säkerställa leverans av en produkt i kanske upp till 20 år.

–Om en komponent man behöver inte tillverkas längre utsätts man för en större risk då man måste söka utanför ordinarie distributionskanaler, förklarar Johan Dahl.

Planera för framtiden

Johan menar att det måste finnas en plan för varje nyckelkomponent i en produkt. När och vilka komponenter kommer att bytas ut och vilka kan omdesignas.

DMSMS (Diminishing Manufacturing Sources and Material Shortages) är något som Johan menar att alla bör sätta sig in i. Kort sagt är det ett hanteringssätt på tre plan. Fört och främst ska man alltid räkna in den pågående förbättringen av tekniken. Det vill säga att när nya produkter släpps på marknaden blir tekniken som användes i föregångaren föråldrad, vilket gör det svårare att reparera utrustningen som de används i. Den andra aspekten är helt enkelt att delarna kan bli svårare att införskaffa då färre tillverkas eftersom efterfrågan naturligt kommer att minska. I det tredje steget ska man också överväga att de material som krävs för att tillverka utrustningen/delarna kan bli svårare att anskaffa.

Ännu kortare och än mer koncists handlar det om att alltid överväga ”Mognad”, ”Mättnad” och ”Utfasning” – det vill säga hela livscykeln av produkten innan man binder upp sig.


För den som är intresserad av ämnet kommer Johan Dahl, under Evertiq Expo i Tammerfors den 30e november 2022, presentera en överblick av den globala komponentindustrin och även tala om hur marknaden av förfalskade komponenter motarbetas.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1