Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza
Elektronikproduktion |

Hanza: Investeringsprogrammet har varit en energimässig fördel

Evertiq är tillbaka med en ny artikelserie. Efter att ha fokuserat på pandemins effekter och gjort en halvårsavstämning, belyser vi den här gången energifrågan – närmare bestämt elpriserna. Först ut – Hanza.

Evertiq har sökt ett antal tillverkande företag från den svenska elektronikindustrin för att få en bild av hur utvecklingen av elpriserna under året påverkat verksamheten. Hur den har påverkat just deras verksamhet, vilka eventuella steg man har tagit för ett motverka effekterna av allt högre elkostnader, samt hur utsikterna ser ut för vintern. Av samtliga kontaktade har cirka 20 procent återkommit med svar.

Hur har utvecklingen av elpriserna under året påverkat er verksamhet?

”För oss har den varierat i olika grad beroende på teknologi och hur situationen har sett ut i länderna där våra fabriker ligger. Övergripande har vi ökade kostnader för tillverkning varav en större del kan härröras till höjda energipriser. I vissa fabriker där vi har särskilt energikrävande tillverkningsprocesser blir ökningarna större,” säger Veronica Svensson, Sales Director, Scandinavia, till Evertiq per mejl.

Vad för steg har ni tagit i verksamheten för att motverka effekterna av allt högre energikostnader?

”Vi har gjort det som jag tror de allra flesta företag och privatpersoner gör just nu eller redan har gjort, en kartläggning över sin strömförbrukning. Vi har sett över skiftgångar, analyserat när på dygnet det är mest lämpligt att köra energitunga processer för att försöka styra produktionen i den mån det är möjligt. Generellt ser vi även över den allmänna strömförbrukningen och försöker att identifiera möjligheter till besparing. Fördelen för oss jämfört med många konkurrenter har varit det omfattande investeringsprogram som pågått under en längre tid i våra fabriker, vilket gör att vi kan presentera en maskinpark som inte bara är nyare och effektivare utan även energisnålare än äldre modeller,” berättar Veronica.

Hur ser utsikterna ut för verksamheten för vintern - en period där elkonsumtionen som regel är större och priserna högre.

”Vi följer utvecklingen noggrant och det gäller precis som alltid att vara beredd på snabba svängningar. Högre elpriser är bara en del av ekvationen, omvärlden har redan sett exempel på både brister i elförsörjningen som lett till ovälkomna nedstängningar och aktiva beslut att stänga ner produktion under vissa perioder. Detta i sin tur skapar oreda och nya brister i försörjningskedjorna varav prisbilden kan komma att påverkas. Sen får vi invänta och se hur politiska beslut påverkar förutsättningarna för företag att bedriva verksamhet till följd av ökade energipriser,” avslutar Veronica.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons