Annons
Annons
Annons
Annons
Bengt Mörtberg Mönsterkort | 14 maj 2003

Saab Ericsson Space varslar 80

Saab Ericsson Space varslar ytterligare 80 personer vid Göteborgsverksamheten.

Den internationella marknaden för telekommunikationssatelliter är fortsatt svag och Sveriges rymdbudget har under ett antal år successivt beskurits. Saab Ericsson Space har sedan bildandet 1992 marknadsfört produkter för användning ombord på kommersiella telekommunikationssatelliter. De senaste åren har detta områdes andel av företagets omsättning varit ca 50 %. Förra året beställdes dock enbart 5 nya satelliter på världsmarknaden mot normalt 25-30. Marknaden väntas fortsatt vara svag under de närmaste åren. Det är till stora delar en effekt av den allmänna telekommunikationskrisen. - I denna svåra situation accentueras problemen ytterligare av att den statliga budgeten för rymdverksamhet fortsatt att minska och i dagsläget tyder inget på att någon ökning av anslagen är att vänta. Sammantaget leder detta till en mycket bekymmersam situation för svensk rymdindustri, säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space. Saab Ericsson Space AB's anläggning i Linköping och dotterbolaget Austrian Aerospace i Wien, Österrike, berörs inte av åtgärderna.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1