Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© European Union 2021
Komponenter |

Beslut om halvledare i Bryssel

Den 1 december antogs en allmän riktlinje om förordningen om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem, halvledarakten.

Europakommissionen presenterade i februari en lösning för att på sikt få bukt med problematiken kopplad till bristen på komponenter och utmaningarna i leveranskedjan – European Chips Act.

43 miljarder euro kan mobiliseras i form av offentliga och privata investeringar, med målet att fördubbla Europas nuvarande marknadsandel inom området till 20 procent år 2030.

Fokus i satsningens finansiella struktur ligger på:

  • Initiativet chip för Europa, som stöder teknisk kapacitetsuppbyggnad och tillhörande forskning och innovation
  • En ny ram för att säkerställa försörjningstrygghet och resiliens genom att locka till sig ökade investeringar
  • En mekanism för att övervaka leveranskedjan för halvledare och samordna åtgärder i krissituationer

Efter rådsmötet den 1 december framgår det att man har nått en överenskommelse, rådet stöder de politiska målen i förordningen om halvledare och vill bibehålla den finansiella ambitionsnivån i förslaget. Den allmänna riktlinjen formaliserar rådets förhandlingsposition. Den ger rådets ordförandeskap mandat för förhandlingar med Europaparlamentet, som inleds så snart parlamentet har antagit sin ståndpunkt.

Detta betyder att man har nått en milstolpe på väg mot tillverkning av och forskning inom avancerade halvledarkomponenter i Europa. Branschorganisationen Semi skriver i ett pressmeddelande att framtiden för Europa ser synnerligen ljus ut. 

"Antagandet av den allmänna riktlinjen är ett viktigt steg mot att Chips Act blir nästa stora genombrott för vår industri," säger Laith Altimime, president för Semi Europe, i ett pressmeddelande. 

Som ett nästa steg förväntas Europaparlamentets utskott för industri, forskning och energi (ITRE) att rösta om European Union Chips Act i januari 2023. När den har godkänts kommer utskottet att överlämna texten till plenum för antagande. Omröstningen i plenum är planerad att äga rum i februari 2023. Texten skulle utgöra Europaparlamentets förhandlingsposition och markerar det sista steget innan trepartsförhandlingarna mellan Europeiska kommissionen, parlamentet och rådet inleds.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2