Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© infineon (används i illustrativt syfte)
Teknik |

Hård konkurrens om kompetens till forskning och utveckling

Företag uppger att de har allt svårare att hitta personal till forskning och utveckling. Särskilt utmanande är det att hitta mjukvaruutvecklare och ingenjörer inom elektrifiering. Men på det stora hela har Sverige ett bra klimat för att bedriva forskning och utveckling. Det visar Ingenjörsvetenskapsakademiens FoU-barometer 2022.

Andelen FoU-chefer som anser att Sverige har ett bra klimat för forskning och utveckling ökar. Samtidigt får företagen allt svårare att hitta den spetskompetens som de behöver. Det framgår av ett pressmeddelande från Ingenjörsvetenskapsakademien. 

"Svårigheterna att få tag i rätt kompetens riskerar att hämma företagens tillväxt och därför måste vi intensifiera insatserna för att säkra långsiktig tillgång på kompetens. En viktig pusselbit är att tidigt väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga," säger Tuula Teeri, vd på IVA, i pressmeddelandet. 

Enligt barometern har andelen företag som säger att det blivit ”svårt” eller ”mycket svårt” att hitta FoU-personal har samtidigt ökat med nio procentenheter till 52 procent jämfört med förra årets undersökning, den högsta noteringen någonsin i FoU-barometern. En viktig förklaring, menar IVA, är den snabba omställningen mot ökad digitalisering och elektrifiering som pågår i de flesta branscher. Det leder till stor konkurrens om kompetens inom dessa områden.

Totalt svarar sju av tio FoU-chefer att det svenska FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra” – en liten ökning med två procentenheter jämfört med 2021 och en procentenhet från 2020. Positiva faktorer som lyfts fram är bland annat bra samverkan mellan företag, akademi och myndigheter, forskningsinfrastruktur, forskningspolitik och att Sverige ligger långt fram inom digitalisering. Även familjepolitiken och ett stabilt juridiskt system bidrar till att göra Sverige till ett bra land för FoU.

"Det är glädjande att majoriteten av forsknings- och utvecklingscheferna anser att det svenska FoU-klimatet sammantaget är bra. Samverkan med akademin, tillgång till forskningsinfrastruktur och forskningspolitiken är viktiga förklaringar. Det är nu av största vikt att regeringen fortsätter stärka dessa faktorer för att möta den allt ökande internationella konkurrensen och främja svensk tillväxt", säger Tuula Teeri i pressmeddelandet. 

Ericsson i topp

Telekomföretaget Ericsson är det företag i Sverige som enligt barometern har flest anställda inom forskning och utveckling. Därefter följer försvarskoncernen Saab och biltillverkaren Volvo Cars enligt företagens egna uppgifter.

1. Ericsson
2. Saab AB
3. Volvo Cars
4. Scania
5. AB Volvo
6. Astra Zeneca
7. Spotify
8. Axis Communications
9. Epiroc
10. ABB/Tetra Pak


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2