Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Svensk Elektronik
Elektronikproduktion |

Nytt ledarskap hos Svensk Elektronik - "kan göra mycket skillnad"

Sedan i juli har det hänt en del i ledningen hos Svensk Elektronik. Branschorganisation har fått en ny programchef och ny styrelseordförande. Stefan Jakab och Elisabet Österlund berättar här om vad som har lockat dem till att anta sina nya roller.

Det har gått lite över två månader sedan Stefan Jakab efterträdde Peter Björkholm, tidigare tillförordnad vd, som branschansvarig för Svensk Elektronik. Efter att ha varit verksam hos Energi- och miljötekniska föreningen samt inom VVS-branschen och telekombranschen ska han återigen fördjupa sig inom ett tekniskt område.

”För mig är teknik – och inte minst elektronik – en möjliggörare för att skapa funktionalitet i olika sammanhang för en konsument eller ett företag. Under lång tid har bristen på tillgång på vitala råvaror och industrikomponenter som exempelvis så kallade sällsynta jordartsmetaller och halvledare medfört problem i produktionskedjan hos många företag. Elektronikindustrin är livsavgörande för många andra industrier i Sverige, och när otillräcklig tillgång på komponenter medför produktionsproblem också för dessa företag, är det en tydlig indikator på hur viktig elektronikbranschen är för svensk industri i övrigt, och därmed för Sverige som nation,” säger Stefan Jakab till Evertiq.

Elisabet Österlund, som i somras klev upp som styrelseordförande för Svensk Elektronik, har verkat i branschen under flera års tid, bland annat som områdeschef för Electronics på Kamic Group. Styrelsemedlem har hon varit sedan 2015 och delar Stefans syn på elektronikens kritiska funktion. Nu efterträder hon tidigare styrelseordförande Mikael Joki, till vardags vd för Eskilstuna Elektronikpartner, för att tillsammans med Stefan bygga verksamheten vidare. Ett arbete som kräver både lyhördhet och engagemang, menar hon.

”Vår uppgift är att arbeta för och stödja våra medlemsföretag. Vi ska vara uppmärksamma på de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan har vi en tydlig roll att synliggöra branschen för att attrahera investeringar, så väl riskkapital som offentliga medel,” berättar Elisabet.

Och frågorna är inte få. Vi har under flera års tid tampats med utmaningar gällande försörjning av komponenter och transporter.

”För att inte tala om kompetensförsörjningen, säger Stefan. I dag hade jag ett med Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, gällande kompetensbehovet för framtiden. Det är 10,000-tals personer som efterfrågas inom industrin de kommande åren. Just tillgången på utbildad och kompetent personal utgör en fråga som är avgörande för elektronikindustrins framtid. Det är en fråga som måste adresseras snabbt och kraftfullt av politiken, då allt egentligen börjar med att fånga intresset för teknik redan i grundskolan, och eftersom det tar tid att utbilda.”

I en tid som dessutom innefattar krig, inflation och höga energipriser blir branschorganisations funktion allt viktigare.

”Vi kommer in i en tid där vi kan göra mycket skillnad, men där det krävs mycket tid och engagemang för att arbeta med de här frågorna. Dock känner jag att vi har både en bra plattform och resurser för detta. Så, det känns utmanande men samtidigt tillfredsställande,” säger Elisabet.

Sysselsättningen är hög under det närmaste halvåret, som rundas av med Elektronikmässan i Göteborg. Men en satsning är på gång, berättar Stefan. Branschorganisationens vill bli mer lokalt förankrade.

”Vi vill komma närmare våra medlemsföretag och ha möjligheten att hantera frågor på en mer lokal nivå. Det finns ett stort antal platser med i beräkningarna, men i ett första steg tittar vi på Göteborg, Malmö och Mälardalen,” avslutar Stefan.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons