Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Northvolt
Elektronikproduktion |

Stort rekryteringsbehov i norra Europas batterivärdekedja

Tusentals personer kan behöva anställas i batteriindustrins värdekedja i regionen kring Skellefteå före 2025. Det framgår av en kartläggning av kompetensbehovet. Men hur stora är möjligheterna, givet förutsättningarna?

Det finns ett behov att anställa 3,500 till 4,500 personer i regionen före 2025. Jobbprofilerna i kartläggningen från Interreg Nord är uppdelade enligt följande: 85 procent arbetarjobb och 15 procent på tjänstemannasidan.

I kartläggningen figurerar bolag som exempelvis Boliden AB, Donjin Sweden AB, Northvolt och Kedali Industry, det vill säga så tar hela värdekedjan med i denna. Förutom dessa bolag har även Skellefteå kraft och Skellefteå kommun ett framtida kompetensbehov.

Av de ovan nämnda företag behöver minst 50 procent någon slags utbildning för att kunna komma i arbete. Kompetensbehovet i regionen handlar fram för allt om utbildningsnivå EQF4 och i viss mån EQF5.

© Battery Region

Samtidigt som det finns ett stort personalbehov finns det utmaningar att bygga upp en kompetenspool. Dels på utbildningssidan, men det finns även en konkurrenssituation med befintliga företag kopplat till behovet av likande arbetskraft. Enligt kartläggningen uppgick det totala utbildningsutbudet i Norra Sverige – Interreg Nords område – i maj 2022 till cirka 108 utbildningar, samtliga riktade mot de yrkeskompetenser som efterfrågas.

”Den stora utmaningen i regionen är att få personer att gå de utbildningar som erbjuds. Det är låg arbetslöshet i regionen och det är brist på människor att utbilda. Det är även en utmaning att tidsspannet är så knappt och behovet av personal är tämligen akut. Inom gymnasieskolan är även den långa “leveranstiden” av anställningsbar personal en faktor,” går det att läsa i kartläggningen.

För att matcha det kompetensbehov som finns i närtid menar man att fler borde välja yrkesförberedande utbildningar. Under projektets gång har även utbildningar tagits fram för att matcha behoven hos företagen, till exempel ett samarbete mellan Northvolt och Skellefteå kommun.

Det är även önskvärt, ser man i kartläggningen, att internationella studenter kommer till regionen och utbildar sig och sedan når en anställning och blir kvar i regionen. Det finns dock en utmaning att finansiera utbildningen för internationella studenter utifrån dagens regelverk som gör att detta begränsas.

I en intervju med Dagens Industri säger Sara Wård Edwall, strateg på Region Västerbotten som varit med och gjort kartläggningen, att lågkonjunktur och stigande arbetslöshet gör att industrin i norr kan bli mer attraktiv för människor i södra Sverige – då de kan bli mer benägna att omskola sig och flytta.

”Det är en huggsexa på den globala nivån kopplat till batteritekniken. Det etableras fabriker över hela Europa. Det är inte bara en rörelse inom landet”.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2