Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Syntronic
Elektronikproduktion |

Syntronic: "Vår organisation inte bland de hårdast drabbade"

Evertiq är tillbaka med en ny artikelserie. Efter att ha fokuserat på pandemins effekter och gjort en halvårsavstämning, belyser vi den här gången energifrågan – närmare bestämt elpriserna. Den här gången delar Syntronic med sig av sina upplevelser.

Evertiq har sökt ett antal tillverkande företag från den svensk elektronikindustrin. Vi vill med artikelserien få en bild av hur utvecklingen av elpriserna under året påverkat den svenska elektronikindustrin. Hur den har påverkat just er verksamhet, vilka eventuella steg ni har tagit för ett motverka effekterna av allt högre elkostnader, samt hur utsikterna ser ut inför vintern. Av samtliga kontaktade har cirka 20 procent återkommit med svar.

Hur har utvecklingen av elpriserna under året påverkat er verksamhet? 

”Världsläget, konjunkturskiftningen och de geopolitiska oroligheter som påverkat elpriserna, men även framtidstron för miljontals människor och hela industrier, är givetvis utmanande för alla aktörer oavsett bransch. Från ett elektroniktillverkningsperspektiv ser man med viss oro på situationen. Vi är ödmjuka inför det faktum att vår organisation inte är bland de hårdast drabbade. Det positiva är att det finns en konsensus kring att en stark svensk tillverkningsindustri, kombinerat med forskning och utveckling i innovationens framkant, skapar framtidstro. Det är viktigt för oss att fortsätta skapa arbetstillfällen på våra produktionssiter i Kumla och Sandviken. Vi upplever att det finns en vilja att samarbeta med aktörer som satsar på tillverkning i Sverige, i enlighet med den höga svenska standarden, nära innovationsskapandet. Trots årets utmaningar i form av bland annat elprisutvecklingen har vi en stark vår och sommar bakom oss, kombinerat med goda framtidsutsikter,” säger Björn Jansson, vd på Syntronic, till Evertiq per mejl. 

Vad för steg har ni tagit i verksamheten för att motverka effekterna av allt högre energikostnader?

”Tillsammans med våra kunder och medarbetare arbetar vi aktivt med att ha ett ansvarsfullt och effektivt förhållningssätt till vår energiförbrukning. För oss handlar energifrågan framför allt om att bidra till utvecklingen mot hållbara industrier. Vi välkomnade Parisavtalet och arbetar aktivt mot 1,5-gradersmålet. För våra medarbetare, leverantörer och affärspartners är hållbarhet och effektivitet viktiga energifrågor. Därför är en smart och hållbar elförbrukning någonting som vi alltid arbetar kontinuerligt med,” berättar Björn. 

Hur ser utsikterna ut för verksamheten för vintern - en period där elkonsumtionen som regel är större och priserna högre. 

”Från ett verksamhetsperspektiv är utsikterna goda. Vi ser en fortsatt god efterfrågan inom produktionssegmentet, vilket är en utmärkt utgångpunkt inför vintern. Även om elpriserna går upp under perioden förväntar vi oss inte att det påverkar vår produktion i någon större omfattning. Många aktörer står inför en turbulent tid men vi bedömer att vårt starka helhetserbjudande som omfattar hela produktlivscykeln gör oss till en trygg samarbetspartner,” avslutar Björn Jansson. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons