Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux Elektronikproduktion |

Electrolux avyttring av Memphis-fabriken skjuts upp

Avyttringen av Electrolux tillverkningsenhet i Memphis, USA, kommer inte att slutföras som förväntat. Köparen har begärt att skjuta på slutförandet av transaktionen till första halvåret 2023.

Electrolux meddelade i oktober att bolaget tecknat avtal om att avyttra Memphis-enheten för en kontant ersättning på 930 miljoner kronor, vilket förväntades slutföras under fjärde kvartalet 2022.

Electrolux produktion i Memphis upphörde den 30 juni 2022 och verksamheten har överförts till den nya anläggningen i Springfield, Tennessee.

Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2
Annons
Annons