Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Anna Karin Alm
Komponenter |

Svensk strategi ska ta ett större krafttag kring halvledare

Halvledare är en prioritetsfråga hos regeringen. Det beskedet gav Sara Modig, statsrådssekreterare på näringsdepartementet inför näringsliv, akademi, forskningsinstitut och finansiärer under ett diskussionsmöte på IVA i Stockholm, med fokus på en nationell strategi i frågan. Men vägen dit är inte spikrak.

Sveriges roll i den globala halvledarindustrins värdekedja har debatterats under många års tid. Frågan har dessutom spetsats till de senaste två, tre åren, där några av beröringspunkterna har varit den huvudvärksframkallande bristen på olika elektroniska komponenter och beroendet av försörjning från jättarna i öst och väst. 

På senare tid har frågan lyfts på andra håll än i fikarummen, mötesrummen, i delårsrapporter och i nyhetsrapporteringen. Så sent som i somras sjösattes ett initiativ för att ge diskussionerna kring området ett bättre forum. 

Under Almedalsveckan arrangerades ett panelsamtal om hur en nationell strategi för halvledare kan se ut i Sverige. Lars-Erik Wernersson, professor i nanoelektronik vid Lunds universitet, var en av paneldeltagarna och berättade för Evertiq efter panelsamtalet att samtliga på scenen är rörande överens om behovet av en satsning i Sverige – och att man kommer samlas kring det runda bordet för att ta itu med frågan. 

Vad man kom fram till då, berättade Lars-Erik, var berörda behöver samordna sig, för det finns möjligheter och behov, och att Sverige har en bra position. Det handlar om att agera, helt enkelt, menade han. 

Måndagseftermiddagens diskussionsmöte, den 19 december kan vara en början på att landet på sikt lämnar startklossarna; och Evertiq fanns med och lyssnade.

En nationell strategi för svensk halvledarteknologi

Det som presenterades var ett förslag till en högre samordningsgrad kring en nationell halvledarstrategi. Och även fast det var ett förslag visade den att näringsliv, akademi, forskningsinstitut, finansiärer och politiken vill ta ett större gemensamt tag i frågan. Bakgrunden till en nationell agenda inom området är, som vi har sett under årens lopp, förändringar i leveranskedjorna globalt men också i vårt närområde, menade Lars-Erik Wernersson. 

”Världen har insett att vi behöver halvledare,” sade Wernersson från talarstolen. 

Det är framför allt nu, när Europas halvledarfrämjande rättsakt, European Chips Act har gått vidare till Europaparlamentet för slutförhandling. Och särskilt viktigt blir det när Sverige under våren i egenskap av ordförande kommer representera ministerrådet i trepartsförhandlingarna med Europaparlamentet och EU-kommissionen. 

Sara Modig, statsrådssekreterare på näringsdepartementet, närvarade under mötet och gav beskedet att halvledare och ett vederbörande ekosystem är en prioritetsfråga för regeringen, varefter hon uttryckte en hoppfullhet om att många frågor i förhandlingarna bör kunna lösas snabbt, till exempel att stärka forskning. 

Men något som är lite svårare, menade hon, är hur allt detta ska finansieras. Enligt Modig saknas det cirka 400 miljoner euro i finansiering som Europakommissionen har föreslagit.

”Vi kommer att arbeta så nära kommissionen som det går för att lösa detta. Lyckas vi där kan halvledarakten gälla redan i sommar, och då kan vi arbeta tillsammans arbeta för att genomföra akten. Till exempel kan de första utlysningarna komma i början på 2024,” fortsatte hon. 

Satsa på halvledare – men i rätt ände 

Näringslivet, akademin, forskningsinstituten, finansiärerna och politiken är överens om att teknologin är kritisk för att klara av elektrifieringen och den gröna omställningen, men att Sverige behöver snarare rikta fokus på andra saker än att etablera stora processanläggningar. Medan det finns röster som argumenterar för mer produktionskapacitet, handlar Sveriges roll inom Chips Act snarare om utveckling, komponentförsörjning och att vara en ledande innovationsnation. 

Björn Ekeholm, forskningschef hos Ericsson, håller samma riktning och sa när öppnade diskussionsmötet att ”Sverige är nog en för liten nation – och kanske inte rätt nation – att subventionera stora fabriksinvesteringar. Forskning, utbildning och innovation, däremot, är avgörande för svensk industri.”

Det finns ett stort behov av spetskompetens inom forskningsvärlden, ser Ekeholm. Samtidigt som Sverige behöver säkra sådan för eget bruk har den en stor betydelse för att bli en attraktiv samarbetspartner inom European Chips Act. 

”Ska vi få tillgång till de senaste forskningsrönen måste vi vara bäst på något också, sade Ekeholm och slog fast att ”excellens är en handelsvara”. 

Tittar man enbart på kompetensförsörjningen hos Ericsson är behovet stort även där.

”I dag skulle Ericsson kunna anställa varenda civilingenjör och teknisk doktor som är utbildad i Sverige. Men vi är långt ifrån ensamma på marknaden. Därför växer vi utanför Sverige, för det är där kompetensen finns.”

Förutom forskning, utbildning och innovation vill man se stärkta möjligheter för att små och medelstora företag ska få en bättre grogrund för tillväxt. Detta genom mer investerarvänliga ramverk.

”I Sverige finns det mycket kapital för ”stureplansbolag”, som kanske har en app eller något annat som är lättare att förstå sig på. För bolag inom deeptech och avancerad teknik som vill gå från forskning till startup är det ont om kapital. Det märker vi då vi ofta är ensamma i diskussioner med bolag inom avancerad teknik som är i tidiga faser. Risken med att det är få svenska spelare som vill investera i de bolagen är att de antingen läggs ner eller att de försvinner ut med internationella ägare,” sade Magnus Eriksson, General Partner på Stockholms Affärsänglar. 

Framtiden kommer vara intressant – dels hur strategin tar form, men också förhandlingarna under svenskt ordförandeskap. Vad som var tydligt är att man – näringsliv, akademi, forskningsinstitut och  andra berörda parter – fortsätter tillsammans. 

”För processens fortskridande kommer förankring även vara en viktig del, till exempel att bjuda in andra aktörer och att presentera detta i andra sammanhang för att även få en bredare förankring,” avslutade Lars-Erik Wernersson. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons