Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech
Komponenter |

JonDeTech: vägen till högvolymsproduktion når en första milstolpe

Under november 2022 nåddes den första viktiga milstolpen i JonDeTechs ”Roadmap till högvolymsproduktion" – nämligen så kallade ”Working Samples”.

Bolaget jobbar just nu för fullt med att nå nästa milstolpe och en första analys av de sensorelement som är i produktion ger bolaget en stark tro på att nästa milstolpe, ”Engineering Samples” kommer att uppnås inom kort.

–De framsteg vi ser nu i produktionen är bättre än vad vi någonsin sett under de år som vi jobbat med att producera färdiga sensorelement. Nu när vi erhållit working samples och etablerat ”receptet” för produktion, gäller det att vi säkerställer kvalitet och yield över tid för att nå Engineering Samples, säger Leif Borg, COO, i en uppdatering.

För att få fram en engineering sample krävs det att produktionsprocessen som levererade en working sample kan upprepas med samma resultat vid minst tre tillfällen. När detta uppnåtts och processen är klar kan bolaget dels börja leverera större mängder sensorelement till kunder för utvärdering och även initiera viss försäljning.

Stegen som följer efter engineering sample är production peadiness, där all dokumentation för produkt och process för det industriella produktionsflödet dokumenteras. När det är genomfört går produktionen över till att vara fullt ut kommersiell, först i lågvolym, sedan volym och sist ut högvolym.

För att nå den sista milstolpen, det vill säga högvolymsproduktion, kommer det enligt JonDeTech att krävas utbyggd kapacitet. Med dessa investeringar på plats beräknas den totala produktionskapaciteten uppgå till volymer som överstiger 5 miljoner enheter per månad. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons