Annons
Annons
Annons
Annons
© Mekoprint
Elektronikproduktion |

2022 bjöd på nya rekord för Mekoprint

Mekoprintkoncernen meddelar att man satt nya intäktsrekord. Under helåret 2022 ökade intäkterna med 28 procent till 98 miljoner euro.

– Det är mycket tillfredsställande att vi återigen har fått uppleva en betydande tillväxt. Efterfrågan från kunderna har aldrig varit större och vi upplever en stor tillfredsställelse med kombinationen av våra många produktionsteknologier inom varje division och över hela företaget, säger vd Anders Kold i ett pressmeddelande.

Bolaget har som mål att nå en omsättning på en miljard danska kronor 2025 och framstegen under det senaste verksamhetsåret visar, enligt Anders Kold, att företaget är på god väg. Han är nöjd med att Mekoprints fyra divisioner – Graphic Electronics, Cables, Mechanics och Micromechanics – alla har uppnått en omsättningstillväxt på mellan 19 och 35 procent under 2021/22.

Årets resultat för Mekoprint blev 44 miljoner danska kronor efter skatt, vilket är i nivå med föregående år. Att resultatet inte har ökat i takt med omsättningen beror på en rad oförutsedda kostnader i samband med prisökningar på energi, råvaror, valutafluktuationer, stigande räntenivåer samt kriget i Ukraina.

– Som de flesta andra tillverkningsföretag har vi haft problem med leveranser i hela leverantörskedjan och drabbats av stora prisökningar från alla typer av leverantörer. Dessutom var vi tvungna att stänga vår fabrik i Ukraina i en och en halv månad på grund av kriget. Mot den bakgrunden är resultatet tillfredsställande även om det inte har ökat i takt med omsättningen, förklarar Anders Kold.

Under 2021/22 sattes även ett annat rekord, Mekoprint gjorde investeringar på 74 miljoner danska kronor, vilket är den högsta nivån i företagets historia. Bland annat köpte bolaget 67 procent av aktierna i företaget Microturn.

Mekoprint arbetar även framöver med ett ambitiöst investeringsprogram och säger att man kommer att göra investeringar för cirka 150 miljoner danska kronor under de kommande tre åren, varav 90 miljoner danska kronor investeras redan 2022/23 för att möta den ökande efterfrågan och höja automatiseringsnivån.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1