Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Beijer Group
Elektronikproduktion |

Beijer Group avslutar ett rekordår med ett starkt fjärde kvartal

För Beijer Group innebar det fjärde kvartalet 2022 ett starkt avslut på ett rekordår, med fortsatt stabil orderingång och kraftig tillväxt för försäljning och resultat.

Orderingången låg kvar på höga nivåer och översteg 600 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i rad. Vd jenny Sjödahl säger i bokslutskommunikén att efterfrågan på de amerikanska och europeiska marknaderna utvecklades starkt under perioden samtidigt som Kina bromsade. Detta påverkade framför allt affärsenheten Beijer Electronics orderingång som var stabil, medan affärsenheten Westermo nådde all-time-high med bland annat en ny nyckelorder från tågtillverkaren Stadler. 

För helåret ökade orderingången till 2,55 miljarder kronor och båda affärsenheterna gick stärkta in i 2023, med en betydligt större orderstock än vid ingången av 2022.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 26 procent till 588,6 miljoner kronor, jämfört med 466,4 miljoner kronor under samma period 2021. Resultatet efter skatt ökade rejält under perioden till 51,1 miljoner kronor, jämfört med 10,8 under det fjärde kvartalet 2021.

Tittar vi på helåret 2022 så landade nettoomsättningen på 2,12 miljarder kronor, en ökning på 31 procent från 1,61 miljarder kronor under 2021. Resultatet efter skatt för 2022 uppgick till 146,4 miljoner kronor, ett ordentligt kliv från 36,0 miljoner kronor under 2021.

– Jag är stolt och glad över att summera ett starkt år, men vi är inte nöjda utan ser potential att prestera ännu bättre. Under perioden beslutade styrelsen om nya finansiella mål, vilka presenterades vid en välbesökt kapitalmarknadsdag. Koncernen ska ha en årlig organisk tillväxt om minst 10 procent, nå en rörelsemarginal (EBIT%) om minst 15 procent och vara ett utdelande bolag, kommenterar Jenny Sjödahl rapporten.

Hon fortsätter och säger att det krävs fler både kortsiktiga och långsiktiga insatser för att uppnå lönsamhetsmålet, och att det handlar om fortsatt fokus på mer attraktiva segment i kombination med förbättringar av den interna effektiviteten, där försörjningsproblemen fortfarande har en negativ inverkan.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons