Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint
Komponenter |

Förlust för Fingerprint – känner av marknadsläget

Fingerprints försäljning påverkades negativt av den kraftiga nedgången i efterfrågan på smartphones i Kina under det fjärde kvartalet.

Totalt minskade koncernens omsättning med 47 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Enligt Ted Hansson, tf vd, berodde detta framför allt på grund av kraftigt minskad mobilförsäljning i Kina.

Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 190,3 miljoner kronor, en tydlig minskning från 356,6 miljoner kronor under samma period året innan. EBITDA uppgick till -74,3 miljoner kronor, jämför med 26,7 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2021. Bruttomarginalen uppgick till 8,8 procent, en klar minskning från 31,7 procent. Rörelseresultatet landade slutligen på -527,3 miljoner kronor, jämfört med 3,9 miljoner kronor under jämförelseperioden. 

Fingerprint skriver i bokslutkommunikén att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet inkluderar nedskrivning av aktiverade FoU-projekt om 116 miljoner kronor samt en nedskrivning av goodwill om 317 miljoner kronor.

För helåret 2022 uppgick intäkterna 861,8 miljoner kronor, en minskning från 1,35 miljarder kronor under 2021. EBITDA för 2022 uppgick till -116,0 miljoner kronor, jämfört med 85,6 miljoner under fjolåret. Rörelseresultatet uppgick till -631,0 miljoner kronor, jämfört med -7,6 miljoner kronor året dessförinnan. 

Ted Hansson säger i rapporten att försvagningen av bruttomarginalen beror på ökad priskonkurrens samt lägre volymer, en situation som Fingerprint förväntar sig kommer fortsätta påverka bolagets försäljning och marginaler negativt, åtminstone under det första halvåret 2023. 

– Vi fortsätter att löpande implementera kostnadsbesparingsåtgärder för att effektivisera verksamheten och säkerställa att vi återgår till lönsamhet. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons