Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ArcQor
Elektronikproduktion |

W5 Solutions köper ArcQor

Det svenska försvarsföretaget W5 Solutions meddelar att man ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i försvarsinriktade företaget ArcQor AB, specialiserade på batteriladdning, för initialt 65 miljoner kronor.

I och med förvärvet tar ArcQor också med sig en orderbok på 105 miljoner kronor varav 96 miljoner kronor skall levereras under 2023.

W5 Solutions skriver i ett pressmeddelandet att tillägget av ArcQor kompletterar det befintliga produktsegment och ökar den redan höga tillväxten – man pekar särskilt på exportsatsningar genom ArcQors starka internationella nätverk.

Den kontanta köpeskillingen uppgår till 30 miljoner kronor, resterande 35 miljoner kronor betalas med nyemitterade aktier i W5 Solutions. Utöver den initiala köpeskillingen kan det tillkomma tilläggsköpeskillingar som tillsammans beräknas uppgå till cirka 45 miljoner kronor, dessa är baserade på måluppfyllnad av ArcQors framtida rörelseresultat.

ArcQor är en tillverkare av batteriladdarsystem och har sedan starten 1993 haft försvarsmakter och försvarsindustrin som kunder. I dag säljs produkterna till kunder världen över. ArcQors verksamhet kommer att fortsätta att fungera som en separat enhet under sitt nuvarande namn. Bolaget har 37 anställda med sitt säte i Älmhult. Under 2021 uppgick tillverkarens intäkter till 50 miljoner kronor, med en förlust på -0,7 miljoner kronor EBIT. ArcQor förväntas öka sina intäkter kraftigt under 2023, med tanke på den starka orderboken.

– Förvärvet av ArcQor är strategiskt viktigt för vår fortsatta tillväxtstrategi och bedöms öka vinsten per aktie avsevärt, då ArcQors orderbok för 2023 är stark och prognoserna för kommande år är mycket goda. Vi ska fortsätta utvecklas och växa tillsammans genom att skapa synergieffekter och skalfördelar vilket förväntas öka lönsamheten. Efter att ha samarbetat under än längre tid känner jag stor tillförsikt att vi skapar stora värden tillsammans, säger Daniel Hopstadius, W5 Solutions vd i ett pressmeddelande.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2