Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Gartner
Analys |

Finns det fortfarande en brist på halvledare?

Beroende på vem du frågar, och vilka fokusområden företaget du frågar har, kommer du att få olika svar. Men generellt sett så är det korta svaret, nej.

Evertiq har under de senaste åren skrivit spaltmeter om halvledarbristen. Under åren pandemiåren upplevde industrin en kraftig ökning i efterfrågan samtidigt som stora störningar i leveranskedjan avlöste varandra. Men under 2022 började industrin dock se en långsam återgång till något som liknade mer en normal marknad – men betyder det att halvledarbristen äntligen är över?

Analys- och rådgivningsföretaget Gartner publicerade nyligen en en intervju med analytikern Gaurav Gupta, där man diskuterar den rådande situationen på halvledarmarknaden och den inverkan som lagernivåerna fortsätter att ha på elektronikindustrin i stort.

Så, vilka svar kan analytikern ge på frågan vi alla vill ha svar på – finns det ens någon brist?

Precis som Gaurav Gupta påpekar i intervjun, går halvledarmarknaden in i en stor korrigeringscykel då efterfrågan på datorer, smartphones, surfplattor och annan hemelektronik har minskat avsevärt.

Och tittar vi på Gartner Index of Inventory Semiconductor Supply Chain Tracking (GIISST) för fjärde kvartalet 2022, ser vi att man landat i zonen för ”måttligt överskott”. Samtidigt nämner Gupta att även om det totala indexet inte längre är i en bristzon, så finns det fortfarande obalanser, vilket innebär att vissa halvledare kan hittas i mängder, medan andra får du leta efter med lupp.

Titta på minnesmarknaden. Evertiq har tidigare rapporterat att tillverkare minskar sin produktion för att anpassa sig till dagens efterfrågan på marknaden – och trots detta finns det fortfarande ett betydande överutbud. Analoga komponenter är också på gränsen till finnas i överskott, detta till följd av en försvagad efterfrågan och ny produktionskapacitet på 300 mm. Men som Gupta nämner är det fortfarande svårt att hitta optoelektroniska kretsar då OEM-tillverkare panikköper från LED-leverantörer, mycket på grund av covid-19-läget i Kina.

"Sammantaget uppvisar de flesta chipkategorier en förbättring i lagernivåerna. Halvledarefterfrågan från konsumentmarknaderna fortsätter att försämras på grund av den försvagade makroekonomin, vilket också minskar bristen. Det finns en stor chans att icke-konsumentmarknader – inklusive nätverk, servrar, lagring – följer en liknande trend 2023, vilket kommer att bidra till att ytterligare minska obalanser i lager och minska prissättningen.” säger Gaurav Gupta i intervjun.

Han uppger också att lagerindexet kommer att fortsätta att klättra upp till överskottsnivåer fram till andra kvartalet 2023, då det därefter kommer att börja sjunka i och med att efterfrågan återhämtar sig.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2