Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© richard thomas dreamstime.com
Teknik |

Nytt EU-förbud kan stoppa all tillverkning och försäljning av PFAS

Årligen hamnar 75,000 ton av evighetskemikalierna PFAS i miljön i Europa och textilier, fluorgaser och medicinteknisk utrustning står för en stor del av utsläppen. Men det vill Kemikalieinspektionen med flera ändra på.

I det lagförslag som offentliggörs idag föreslår Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS (per- och polyfluorerade ämnen) förbjuds. Om PFAS inte begränsas så kommer de årliga utsläppen i stället att öka, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande

– Det här är ett historiskt omfattande lagförslag. Det handlar om mer än 10 000 ämnen som används brett i samhället och där många är bevisat skadliga för både människor och miljö. När förslaget går igenom kommer det leda till att de här utsläppen upphör, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som inte bryts ned i miljön och kan leda till hälsoproblem. I Sverige har PFAS-problematiken uppmärksammats främst på grund av utsläpp från användningen av brandskum vilket lett till förorening av dricksvatten runt om i landet.

Hur kan detta påverka elektronikindustrin?

Under sommaren 2020 slutförde branschorganisationen IPC en studie där man ville få en klarare bild hur beroende elektronikindustrin är av PFAS-ämnen och hur de används i elektronisk utrustning och dess tillverkningsprocesser.

IPC-studien visade att halvledarindustrin i synnerhet är mycket beroende av PFAS. Studien visar även att en viss typ av PFAS, Polytetrafluoreten (PTFE), används för att isolera kablar i en mängd olika elektriska och elektroniska tillämpningar. PTFE-isolerade ledningar och kablar kan användas i tuffa miljöer och där stora volymer dataöverföring krävs, såsom bilelektronik, medicinsk utrustning och datacenter. Dessutom kan PTFE användas i mönsterkort, speciellt de som används för högfrekvens- och mikrovågstillämpningar.

Kemikalieinspektionen skriver att det ligger flera års arbete bakom lagförslaget och att en omfattande kartläggning gjorts av hur mycket PFAS som tillverkas och säljs och vilka de största utsläppssektorerna är.

I EU uppskattar man att utsläppen till miljön ligga på 75,000 ton per år och utifrån de konsumtionsmönster som finns beräknas dessa nivåer att öka över tid.

Två olika alternativ har undersökts för att stoppa tillförseln av PFAS. Det ena alternativet är att stoppa all användning direkt och PFAS förbjuds – detta efter en övergångsperiod på 18 månader.

Kemikalieinspektionen menar att med detta förslag skulle de samlade utsläppen från all användning   att minska med 95 procent under en 30-årsperiod.

Det andra alternativet är att vissa användningar får tillfälliga dispenser, detta skulle gälla exempelvis skyddskläder och medicintekniska produkter, där PFAS har en viktig funktion och det i dagsläget inte finns några alternativ att använda. 

Det förslag som nu läggs fram innebär att vissa användningsområden får tidsbegränsade undantag.

– Vårt lagförslag innebär att flera branscher måste ställa om, men vi är övertygade om att kostnaderna som följer av fortsatta utsläpp är ännu högre, säger Per Ängquist, i pressmeddelandet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2