Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hexatronic
Elektronikproduktion |

Hexatronic ökade försäljningen med 88% under 2022

Fiberkabelbolaget Hexatronic rapporterar om ännu ett rekordår både vad gäller försäljning och lönsamhet.

2022 avslutades starkt för Hexatronic som rapporterade en nettoomsättning på 1,79 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2022, upp 54 procent från 1,16 miljarder kronor under samma period året innan. Samtidigt kunde bolaget visa upp ett ebita-resultat på 310,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, en ökning på hela 153 procent från 122,8 miljoner kronor under samma kvartal 2021. 

För helåret 2022 uppgick nettoomsättningen till 6,57 miljarder kronor, en ökning på 88 procent från 3,49 miljarder kronor under 2021. Ebita landade på 1,08 miljarder för helåret 2022, en markant ökning på 177 procent från 393 miljoner kronor under 2021.

–Året blev ännu ett rekordår både vad gäller försäljning och lönsamhet. Vi fortsatte att växa mycket starkt i framför allt USA och Storbritannien men även Tyskland. Försäljningen ökade under 2022 med 88 procent varav 53 procent organisk tillväxt jämfört med 2021. Lönsamheten (EBITA) ökade 177 procent till en marginal om 16,6 procent för helåret 2022, kommenterar vd och koncernchef Henrik Larsson Lyon i rapporten.

Han säger att orderingången har fortsatt att utvecklas starkt och att vid årets slut sitter bolaget på en orderbok som organiskt är 67 procent högre än vid samma tidpunkt föregående år.

– Vi ser ännu inga tecken på avmattning i orderingången. Under senaste månaden har vi noterat att ett fåtal mindre och relativt nystartade aktörer har haft svårigheter att finansiera planerade FTTH-projekt. Vi bedömer att det inte kommer påverka utrullningstakten på marknaden negativt då den begränsade faktorn fortsatt förväntas vara utbildade installatörer. Vid en potentiell recession bedömer vi att vi kommer se viss negativ påverkan.

Samtidigt blickar bolaget framåt mot framtida förvärv. Henrik Larsson Lyon säger att Hexatronics förvärvsarbete under 2023 främst kommer att fokuseras på att bygga upp verksamhet inom Harsh Environment, Wireless samt Data Center. Han avslutar med att säga att bolaget har "fortsatt en intressant pipeline för fler förvärv under 2023".


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons